Wetenschap

Huidig anticonceptiebeleid bij dragers van BRCA-genmutaties volstaat

In het opiniestuk ‘Anticonceptie en de kans op borst- en/of eierstokkanker bij BRCA1/2-mutatiedraagsters’ zijn de auteurs Van Bommel et al het op enkele punten oneens met de aanbevelingen uit de NHG-Standaard Anticonceptie. In dit commentaar reageren enkele auteurs van de NHG-Standaarden Anticonceptie en Borstkanker op het opiniestuk van Van Bommel et al. met een toelichting op het beleid in de NHG-Standaard Anticonceptie over anticonceptie bij dragers van BRCA-genmutaties.