Nieuws

Huilende baby’s, depressieve moeders en gouden tips

Gepubliceerd
10 december 2008

Jonge moeders weten er alles van: slecht slapende kinderen zijn een slopend bezit. Slapeloosheid en oververmoeidheid liggen continue op de loer. Het is al langer bekend dat moeders van slecht slapende kinderen vaker depressieve verschijnselen vertonen dan moeders van doorslapende kinderen. Depressieve moeders zijn op hun beurt niet altijd goed voor de ontwikkeling van het kind. Reden genoeg om te onderzoeken of het verbeteren van de kinderslaap leidt tot minder depressie bij de moeder. Australische onderzoekers includeerden 327 moeders uit 6 verschillende centra, die klaagden over slaapproblemen van hun kinderen op de leeftijd van 7 maanden. Vervolgens onderzochten ze in een cluster-randomized trial een interventie die zich richtte op gedragsbeïnvloeding van de moeder. Men was benieuwd of deze interventie zou leiden tot minder slaapproblemen, minder depressie bij de moeder en een betere gezondheid van het kind. Na 2 jaar follow-up rapporteerden de moeders uit de interventiegroep significant minder depressieve symptomen dan moeders uit de usual care groep (15,4% versus 26,4%). Gemiddeld had 1 op de 3 kinderen uit de interventiegroep volgens hun ouders na 2 jaar nog een slaapprobleem; minder vaak dan in de controlegroep (27,3 versus 32,6). De gezondheidstoestand van de kinderen veranderde niet. Naar vaders werd niet gekeken. De interventie was dus behoorlijk effectief, met name op het voorkomen van depressieve klachten bij moeders. Het aardige was bovendien dat de interventie praktisch en eenvoudig uitvoerbaar was. Verpleegkundigen werden in 2 x 2,5 uur getraind hoe ze ouders moesten leren omgaan met slaapproblemen en vervolgens pasten zij dit toe in de praktijk. Men hanteerde daarbij twee principes: graduated extinction en adult fading. Graduated extinction, gecontroleerd huilen, wil zeggen dat ouders steeds iets langer wachten met reageren op huilen (2, 4, 6, 8 minuten et cetera). Adult fading wil zeggen dat ouders bij het kind blijven zitten tot het in slaap valt en dan steeds sneller uit de slaapkamer weggaan. Feitelijk zijn dit precies de principes die op onze Nederlandse consultatiebureaus worden gehanteerd. Die blijken bovendien evidence based. Ook voor de huisarts zijn dit dus uiterst bruikbare tips om aan radeloze ouders te geven.(HS)

Literatuur

  • 1.Hiscock H, Bayer JK, Hampton A, Ukoumunne OC, and Wake M. Long-term mother and child mental health effects of a population-based infant sleep intervention: cluster-randomized, controlled trial. pediatrics 2008;122:e621-e627. 


Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen