Nieuws

Huisarts sleutelfiguur in multidisciplinaire ouderenzorg?

Gepubliceerd
28 augustus 2018
De zorg voor thuiswonende ouderen is doorgaans georganiseerd in multidisciplinaire teams. De rol van de huisarts binnen deze teams wisselt. De teamleden wijzen de huisarts vaak aan als sleutelfiguur, maar huisartsen denken hier verschillend over. Zij kunnen deze ondersteuning bieden, maar het is de vraag of dat een kerntaak van de huisarts is. De beroepsgroep zou hierover een uitspraak moeten doen. Dat blijkt uit een recent focusgroeponderzoek.
0 reacties

De rol van de huisarts in de multidisciplinaire teams is afhankelijk van de omstandigheden en van de huisarts zelf. Om huisartsen hierover zo goed mogelijk te kunnen adviseren, gingen onderzoekers na hoe teams functioneren. Zij spraken met vier succesvolle teams die van elkaar verschilden in praktijkgrootte, patiëntkarakteristieken en ervaring van de huisarts met ouderenzorg. In de eerste ronde werd de rol van de huisarts besproken en de samenwerking tussen de teamleden (huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker; soms ook specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en ergotherapeut). In de tweede ronde kwamen aan bod: multidisciplinaire overleggen, het tussentijds uitgevoerde kwaliteitsverbeterplan en nogmaals de rol van de huisarts. De teamleden vonden dat de huisarts een kernpositie heeft, omdat hij het medisch domein coördineert en het volledige veld kan overzien. De huisartsen waren hierover echter verdeeld.

De onderzoekers concluderen dat er enkele belangrijke thema’s zijn voor succesvolle multidisciplinaire teams: netwerken, facilitering, teambuilding, geïntegreerde zorg en leiderschap. De huisarts is bij alle thema’s belangrijk. Bij de ervaren teams behoudt de huisarts zijn sleutelpositie, maar worden taken en verantwoordelijkheden meer verdeeld over de teamleden.

In alle multidisciplinaire teams is er behoefte aan een coördinator. De beroepsgroep moet bepalen of die centrale rol bij het takenpakket van de huisarts hoort of niet. Pas daarna valt iets te zeggen over de manier waarop de coördinator de regie voert en de mogelijkheden voor ondersteuning.

Literatuur

  • Grol SM, et al. The role of the general practitioner in multidisciplinary teams: a qualitative study in elderly care. BMC Fam Pract 2018:19:40. Doi: 10.1186/s12875-018-0726-5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen