Nieuws

Huisarts ziet geweld tegen vrouwen niet

Gepubliceerd
10 juni 2002

Internationaal is er steeds meer aandacht voor geweld tegen vrouwen als oorzaak van gezondheidsklachten. De afdeling Vrouwenstudies van de Nijmeegse Universiteit bereidt een onderzoek voor naar partnergeweld en de rol van de huisarts omdat er in Nederland nog maar weinig aandacht voor dit probleem is. Sprekers uit binnen- en buitenland hielden bij de start van dit onderzoek een voordracht op een invitational conference, waarbij ze zich vooral richtten op de huisartspraktijk. De Australische huisarts Kelsey Hegarty is gepromoveerd op de prevalentie van huiselijk geweld/vrouwenmishandeling. Ze besprak haar wachtkameronderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld/vrouwenmishandeling onder vrouwelijke patiënten in de huisartspraktijk. Ze ontwikkelde daarvoor de Composite Abuse Scale, een meetinstrument om de mate van geweld binnen een relatie vast te stellen. De criminologe Römkens vergeleek onderzoeken uit de afgelopen 20 jaar, die voornamelijk in de VS en Canada uitgevoerd zijn. Opmerkelijk is het consistente cijfer van 1 op de 5 vrouwen die ooit geweld meemaakte in een partnerrelatie; 1 op de 20 maakte zelfs zeer ernstig geweld mee. De Nederlandse huisarts Mol sprak over de kennis die huisartsen hebben over het vóórkomen van traumatische ervaringen bij hun patiënten, in het bijzonder seksueel en fysiek geweld. In het onderzoek van de Zweedse huisarts Hamberg naar chronische pijn vertelden 11 van 20 intensief geïnterviewde vrouwen dat zij regelmatig en ernstig fysiek, emotioneel en/of seksueel geweld meemaakten in hun partnerrelatie of in het recente verleden meegemaakt hadden. Het ontbreken van belangstelling en enig beleid voor het herkennen van partnergeweld als achtergrond van klachten in Nederlandse huisartspraktijk staat in schril contrast met de ontwikkelingen in het laatste decennium in het buitenland waarbij de VS, Canada, en Australië vooroplopen. (SLFW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen