Nieuws

Huisartsen en e-consult: koudwatervrees of een te laag tarief?

Gepubliceerd
10 maart 2007

Zoals eerdere publicaties van de Raad voor de Volksgezondheid1 en de NPCF2 al lieten zien, blijkt opnieuw dat de huisarts in Nederland nog weinig gebruikmaakt van e-consult. Dit blijkt uit een recente enquête onder huisartsen, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor E-Health in samenwerking met de Universiteit Twente.3 Een zeer summiere vragenlijst verzonden aan 2000 huisartsen leverde een respons op van 33%. Slechts een kleine 10% van de respondenten werkt structureel met e-consult. Meer dan tweederde denkt wel dat de komende 5 jaar het gebruik zal toenemen. Wat de huisartsen daarvan vinden, is niet gevraagd. De belangrijkste drijfveer van de respondenten om voor internetconsultatie te kiezen, blijkt de wens van de patiënt. De belangrijkste nadelen die werden genoemd, waren mogelijke toename van de werklast en onvoldoende honorering. Deze laatste conclusie is opvallend, daar ruim een kwart van de respondenten geen idee blijkt te hebben van de hoogte van het huidige tarief. Dat de huisartsen nog niet warmlopen voor e-consult is inmiddels wel duidelijk. Het zou interessant zijn om eindelijk eens te onderzoeken wat de invloed van e-consult op de dagelijkse werklast van de huisarts is. Wellicht levert dat genoeg gegevens op om evidence-based een hoger CTG-tarief voor e-consult vast te stellen? (PJ)

Literatuur

  • 1.Internetgebruiker, arts en gezondheidszorg. Zoetermeer, Raad voor de Volksgezondheid, 2002.
  • 2.Veilig mailen met de huisarts. Een onderzoek naar het gebruik van e-consult in de zorg. Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, februari 2006.
  • 3.E-consult 2006: een onderzoek naar het gebruik van e-consult onder huisartsen. Nederlandse Vereniging voor E-Health en Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, december 2006.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen