Nieuws

Huisartsen en hun ambities op het gebied van praktijkmanagement

Gepubliceerd
13 maart 2019
Het aantal waarnemers/hidha’s is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Hoe denken zij over de hun taken in de toekomst? Uit een enquête blijkt dat de meerderheid van de jonge huisartsen en aios op termijn een vaste patiëntenpopulatie ambiëren en enige affiniteit voelen met het organiseren en uitvoeren van niet-patiëntgebonden taken.
0 reacties

In de zomer van 2018 vulden 383 huisartsen (NHG-leden, < 50 jaar) een online vragenlijst in. Zeventig procent wil zich zeker voor langere tijd verbinden aan een vaste patiëntenpopulatie. Hierbij geldt wel hoe jonger, hoe minder zeker ze zijn van deze keuze. Waarnemers die zich niet willen binden doen dat om redenen van vrijheid en een ervaren hoge werkdruk. Aios willen eerst meer werkervaring opdoen. Het merendeel van de huisartsen heeft ervaring met taken als dagelijks management, innovatie en kwaliteitsbeleid. Praktijkhouders spenderen meer tijd aan samenwerking en waarnemers, opvallend genoeg, aan financiën.

De hoge werkdruk, de behoefte aan vrijheid, en het gebrek aan affiniteit met organiseren en aan kennis vormen de belangrijkste drempels om tijd buiten de patiëntenzorg te besteden. Over het algemeen vindt elke huisarts het wel leuk om zich bezig te houden met de praktijkorganisatie of zorg in de buurt. Voor praktijkhouders is tijdsdruk een belangrijke kwestie; voor een deel van de hidha’s, waarnemers en aios spelen vooral de beperkte affiniteit met het ondernemerschap, de werkdruk en het gebrek aan kennis een rol. Ze denken dat vooral een goede takenverdeling daarvoor een mogelijke oplossing is.

Tijdsdruk
© NHG, LHV, SBOH, Huisartsopleiding Nederland

Tijdsdruk is met name een issue voor praktijkhouders - delen van taken is een kans

Het onderzoek meldt niets over de representativiteit van de steekproef en de generaliseerbaarheid. Wel concludeert het dat de affiniteit met het ondernemerschap tanende is en dat praktijkhouders niet-patiëntgebonden taken om uiteenlopende redenen steeds meer als een last ervaren. Individuele keuzevrijheid en de balans privé-werk zijn belangrijk geworden. Mogelijk vormen de nieuwe kernwaarde samenwerking en verdergaande taakdelegatie oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen