Nieuws

Huisartsen schromen advies te vragen bij een euthanasieverzoek

Gepubliceerd
20 december 2022
Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat huisartsen behoefte hebben aan advies als zij een euthanasieverzoek krijgen, maar dat zij desondanks te weinig advies vragen. De meeste deelnemers (79%) aan dit onderzoek verwezen patiënten direct naar het Expertisecentrum Euthanasie (ECE), zonder eerst advies in te winnen.
0 reacties

De onderzoekers wilden weten met welke redenen artsen een euthanasieverzoek afwijzen en of ze advies nodig hebben. Zij zochten contact met 500 artsen van wie patiënten het ECE in 2019 hadden benaderd, ongeacht of de arts dit had geadviseerd of niet. In totaal vulden 116 artsen (23%) een vragenlijst in.

Uitkomsten 

Van de respondenten waren er 95 huisarts (82%) en 20 specialist ouderengeneeskunde (17%). Twee derde van hen had meer dan 10 jaar klinische werkervaring, waarvan 68% eerder euthanasie had uitgevoerd. Bij de patiënten die zich meldden bij het ECE was het onderliggend lijden bij 35% een opeenstapeling van ouderdomsklachten en bij 27% kankergerelateerd.

Diverse groepen 

De onderzoekers onderscheidden verschillende groepen artsen die euthanasie afwezen. Zo was er een groep met principiële bezwaren vanwege religieuze of filosofische redenen (17%), een groep met twijfel over het voldoen aan de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet (42%) en een groep met angst voor vervolging vanwege onzorgvuldig handelen (10%). Slechts 3% van de artsen vond dat euthanasie volledig door de ECE zou moeten worden uitgevoerd.

Euthanasieverzoeken 

Een derde van de respondenten had een ECE-arts of (directe) collega geconsulteerd en 14% een SCEN-arts. Achteraf had 41% van de artsen behoefte aan advies rondom euthanasieverzoeken. Driekwart van de behoefte betrof vragen over specifieke aandoeningen (zoals dementie en psychiatrische aandoeningen) en eenderde betrof het inschatten van ondraaglijk lijden.

Kanttekeningen 

De grootste beperkingen van dit onderzoek zijn de lage respons rate en het risico op selectiebias, waardoor mogelijk vooral gemotiveerde artsen de vragenlijst invulden. De resultaten onderstrepen dat het ECE in een behoefte voorziet van patiënten van wie artsen geen euthanasie uitvoeren en van artsen met vragen over een euthanasieverzoek. Er zijn naast het ECE overigens meerdere partijen te benaderen voor advies, zoals de Balint-Groep, SCEN-artsen en (onafhankelijke) collega’s.

Contact met Expertisecentrum Euthanasie

Zorgverleners kunnen contact opnemen met medisch managers via het telefoonnummer 070-217 06 01. Dit is dagelijks mogelijk van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zie ook https://expertisecentrumeuthanasie.nl/contact/.

Lees meer over het onderzoek Reasons of doctors for not granting a request for euthanasia: mixed-methods study van C. Van de Ende, et al.

Literatuur

  • Van de Ende C, et al. Reasons of doctors for not granting a request for euthanasia: mixed-methods study. BJGP Open 2022 Oct 4;BJGPO.2022.0015. DOI:10.3399/BJGPO.2022.0015 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen