NHG forum

Huisartsenbrochures Aangeboren hartafwijkingen en Ehlers-danlossyndroom

Date
1 januari 2022
In november 2021 publiceerde het NHG 2 nieuwe huisartsenbrochures over zeldzame ziekten. Het gaat om Aangeboren hartafwijkingen (AHA) en Ehlers-danlossyndroom (EDS).