NHG Forum

Huisartsenbrochures Aangeboren hartafwijkingen en Ehlers-danlossyndroom

Gepubliceerd
1 januari 2022
In november 2021 publiceerde het NHG 2 nieuwe huisartsenbrochures over zeldzame ziekten. Het gaat om Aangeboren hartafwijkingen (AHA) en Ehlers-danlossyndroom (EDS).
0 reacties

Aangeboren hartafwijkingen

Aangeboren hartafwijkingen (AHA) zijn aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de grote bloedvaten. Ongeveer 1 op de 100 kinderen wordt geboren met een hartafwijking. Er zijn meer dan 1800 verschillende typen AHA, die in ernst verschillen. Dankzij betere zorg, zowel op medisch, chirurgisch als technologisch gebied, is de overlevingskans van kinderen met een AHA sterk verbeterd. Verreweg de meeste kinderen bereiken nu de volwassen leeftijd. Patiënten met een AHA blijven levenslang onder cardiologische controle.

Informatie over de verschillende vormen AHA, het herkennen van AHA, de behandeling en aandachtspunten voor de huisarts vindt u in de nieuwe huisartsenbrochure.

Ehlers-danlossyndroom

De ziekte van Ehlers-Danlos (EDS) is de verzamelnaam voor een zeldzame groep erfelijke bindweefselafwijkingen. De belangrijkste kenmerken zijn:

hypermobiliteit, rekbare zachte huid, bindweefselzwakte, hematomen en vertraagde wondgenezing. De ernst en symptomen variëren sterk per subtype en per persoon. Patiënten worden over het algemeen door een multidisciplinair team begeleid.

Voor huisartsen is het van belang alert te zijn op ernstige complicaties zoals een vaatruptuur of darmperforatie. Daarnaast werkt lokale anesthesie minder goed en hebben zwaluwstaartjes en steristrips de voorkeur boven hechtingen in verband met de kwetsbare huid.

In de herziene huisartsenbrochure vindt u informatie over de verschillende subtypen, alarmsymptomen en verdere aandachtspunten in de zorg voor patiënten met Ehlers-Danlos.

Kijk op nhg.org/thema/zeldzame-ziekten welke huisartsenbrochures over zeldzame ziekten nog meer beschikbaar zijn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen