Nieuws

Huisartsenpraktijk annex coffeeshop

Gepubliceerd
10 maart 2004

Het belangrijkste bezwaar dat Damoiseaux in zijn commentaar beschrijft, is het gebrek aan deugdelijk onderzoek naar de werkzaamheid voor diverse geclaimde klachten (H&W 2003;46:739). Hij heeft bij zijn onderzoek het recent verschenen artikel in de Lancet en het commentaar daarop gemist. 1,2 Het betreft een groot gerandomiseerd en placebogecontroleerd onderzoek waarin een positief effect gevonden wordt van oraal ingenomen cannabinoïden op de door de patiënt ervaren spasticiteit bij multipele sclerose. Uiteraard is er meer onderzoek nodig en is nog niet alles evidence-based, maar dat geldt voor een groot deel van ons farmaceutisch arsenaal. In het commentaar staat letterlijk: ‘We now have as much evidence to support the use of these oral cannabinoids for spasticity in ambulatory people with multiple sclerosis as we do for many standard therapies for spasticity, including baclofen.’ 2 Gezien de ernst en de uitzichtloosheid van de klacht is er alle reden om het te proberen als andere antispasmemedicamenten onvoldoende helpen. Wat het onderscheid genotmiddel versus geneesmiddel betreft: high worden wijst op overdosering en is niet verantwoordelijk voor het beoogde effect. Ook neem ik aan dat Damoiseaux het van het genotmiddel opium afgeleide morfine voorschrijft bij ernstige pijn. Overigens is cannabis geen nieuw middel; het wordt zelfs geleverd in de oorspronkelijke vorm: een potje gras. Chris de Ridder

Antwoord

Chris de Ridder wijst op een recent verschenen artikel waarin in een beschreven onderzoek patiënten een positief effect door cannabis ervaren. Dit was nog niet bekend toen ik mijn commentaar schreef en dus ook niet toen het besluit werd genomen om cannabis tot receptgeneesmiddel te verheffen. Wat mij steekt, is het feit dat deze beslissing dus op emotionele gronden genomen is. Als onderzoek later aantoont dat er wel een positief effect van cannabis te verwachten is bij bepaalde aandoeningen, verandert dat de situatie. Ook bij dit in de Lancet gepubliceerde onderzoek was er echter geen verschil in de primaire uitkomstmaat (een objectieve spasticiteitsscore) tussen de cannabisgroep en de placebogroep. Tot nu toe is er dus nog geen reden om cannabis voor te schrijven. Als het bewijs geleverd is, zal ook ik het met gerust hart voorschrijven, net als morfine. Roger Damoiseaux

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen