Nieuws

Huisartsenproject verdient implementatieprijs

Gepubliceerd
10 januari 2002

Het eerste Nederlandse congres over implementatie in de gezondheidszorg ‘Kennis beter delen’ gehouden op 1 en 2 november 2001 trok ruim 700 onderzoekers, beleidsmakers, patiëntenvertegenwoordigers en andere deskundigen. Het door ZonMw, het Trimbos-instituut en de KNMG groots opgezette congres bestond uit plenaire lezingen, workshops, masterclasses, auditoriumsessies, interactieve posterpresentaties, een internetcafé en een informatiemarkt. Cees Vos van het ministerie van VWS vond dat er meer aandacht voor toepassing en implementatie van kennis moet zijn. De verhouding tussen onderzoek, ontwikkeling en implementatie moet volgens hem 1:3:9 zijn. CBO-directeur Schellekens bepleitte een landelijke programmatische invoering van best practices, waarmee de zorg aanzienlijk kan worden verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van CVA, diabetes, COPD, depressie en borstkanker. Hoogleraar kwaliteit van zorg Richard Grol gaf een overzicht van de body of knowledge van evidence- en experience-based implementatiestrategieën. Conclusie: er is veel bekend over effectieve implementatie, maar er bestaat geen kookboek. Met name gecombineerde interventies zijn effectief. Als voorbeeld van een zeer succesvol, maar door de gedeeltelijke stopzetting ervan ook ‘meest rampzalig’ implementatieproject noemde hij ‘Preventie: maatwerk’. Jonathan Lomas uit Canada bepleitte een betere koppeling en uitwisseling tussen onderzoekers en beleidsmakers, om zo een beter gebruik van onderzoeksresultaten in de praktijk te bewerkstelligen. Het publiek en een vakjury kozen uit vijf genomineerde projecten het beste implementatieproject. De eerste prijs was voor het succesvolle thuiszorgproject ‘Steun de steunkous’; de tweede prijs voor het project ‘Intensieve ondersteuning van huisartsen bij preventie van hart- en vaatziekten’ van de vakgroepen huisartsgeneeskunde Nijmegen en Rotterdam (CARPE-project). Huisarts-onderzoeker Bernard Frijling, die de prijs in ontvangst nam, oogstte applaus van de zaal met zijn opmerking dat ‘je met groot materieel moet uitrukken om het handelen van huisartsen te veranderen’. Alleen richtlijnen of nascholing werken niet; extra ondersteuning, zoals een consulente die regelmatig in de praktijk komt, automatisering en financiering zijn daarbij onontbeerlijk. (TD)

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom. De bijdragen in deze aflevering zijn van Ton Drenthen, Peter Lucassen, Berend Terluin en Joost Zaat.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen