Nieuws

Huisartsgeneeskunde in de medische faculteit te Enschede

Gepubliceerd
10 april 2002

In de plannen voor een faculteit der geneeskunde te Enschede zal de zorg voor de individuele patiënt centraal staan. Dat biedt goede kansen voor een sectie huisartsgeneeskunde. De profielschets voor de leerstoel huisartsgeneeskunde vermeldt onder andere dat van de beide hoogleraren verwacht wordt dat zij of hij gedurende ten minste drie dagen per week verantwoordelijk is voor een eigen groep patiënten. Immers, anders dan klinische hoogleraren die hun ervaring kunnen houden door enkele dagdelen polikliniek te doen, bestaat de kern van de huisartsgeneeskunde in continuïteit van zorg en een persoonlijke relatie, zo luidt de filosofie in de nieuwe NHG/LHV-visie. Er zal derhalve voor de vervulling van deze leerstoelen gezocht worden onder huisartsen die blijk hebben gegeven van een brede interesse in het vakgebied en deze belangstelling vorm kunnen geven in een eigen huisartsgeneeskundig onderzoeks- en onderwijsprogramma. De voorbereidende commissie verzocht ons met name vrouwelijke huisartsen aan te zoeken om hun ideeën dienaangaande vorm te geven, bij voorkeur in de vorm van kleinschalig, eventueel casuïstisch onderzoek en dit ter publicatie aan te bieden aan ons tijdschrift, zo mogelijk voor 1 april 2003. (GW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen