Nieuws

Is huisartsgeneeskunde effectief?

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Is huisartsgeneeskunde effectief of zijn patiënten beter af als ze rechtstreeks naar de specialist kunnen gaan? Engström et al.1 publiceerden onlangs over dit onderwerp een grote systematische review. Enkele bevindingen: uit de vergelijking tussen verschillende staten in de VS bleek dat een grotere beschikbaarheid van eerstelijns dokters was geassocieerd met lagere mortaliteitscijfers, lagere neonatale sterfte en kleinere aantallen zuigelingen met een laag geboortegewicht; daarentegen was de levensverwachting omgekeerd evenredig met het aantal specialisten. Een betere beschikbaarheid van eerstelijns gezondheidszorg was geassocieerd met lagere totale gezondheidskosten. Er waren daarbij geen aanwijzingen dat de kwaliteit van zorg door eerstelijns dokters verschilde van de zorg door specialisten. Dit was onderzocht voor hypertensie, diabetes mellitus, acute rugpijn en nazorg na een operatie. En passant bleek uit de review dat betaling per verrichting in vergelijking met betaling per ingeschrevene, gepaard ging met meer ziekenhuisopnames en meer prescripties en dat een poortwachtersysteem gepaard ging met lagere kosten. Ten slotte bleek dat continuïteit van zorg geassocieerd was met lagere kosten door betere therapietrouw, minder opnames, minder diagnostiek en grotere tevredenheid van patiënten. Ondanks alle beperkingen van dit onderzoek en de natuurlijk geuite wens voor verder onderzoek lijkt er voor onze minister dus alle reden om de huisartsgeneeskunde eens flink te ondersteunen. (PL)

Literatuur

  • 0.Engström S, Foldevi M, Borgquist L. Is general practice effective? A systematic literature review. Scand J Prim Health Care 2001:19:131-44.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen