NHG forum

Huiselijk geweld

Gepubliceerd
8 mei 2018
Artsen dienen te zorgen voor kinderen en volwassenen die risico lopen door kindermishandeling en huiselijk geweld.
0 reacties

Samenvatting

Artsen dienen te zorgen voor kinderen en volwassenen die risico lopen door kindermishandeling en huiselijk geweld.

Artsen dienen te zorgen voor kinderen en volwassenen die risico lopen door kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar wanneer kom je in actie en wanneer doe je een melding bij Veilig Thuis? In situaties waarin kindermishandeling en huiselijk geweld zich voordoen, helpt het afwegingskader artsen bij het inschatten of een melding nodig is. Het is de bedoeling dat het afwegingskader, in ontwikkeling onder leiding van de KNMG, in juli 2018 gebruiksklaar is. Vanaf 2019 zijn artsen verplicht om met het afwegingskader te werken.

Zie http://www.nhg.org/kindermishandeling.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen