Wetenschap

Humor: recept voor een gezonde arts-patiëntrelatie?

Gepubliceerd
27 mei 2024
Humor heeft waarde in de arts-patiëntrelatie, mits op een constructieve manier toegepast. Niet alleen omdat humor mogelijk heilzaam werkt, maar vooral omdat het gebruik van humor zelfversterkend en verbindend kan zijn. Bijvoorbeeld door milde zelfspot of humor over de gezamenlijke uitdaging van arts en patiënt. Aangezien humor vrij particulier is, heeft discussie over wát precies grappig is geen zin. Wees dan ook niet bang om humor te gebruiken, want een ‘mislukte’ grap betekent niet per se dat er geen inleving is.