Praktijk

H&W in 2004 en plannen voor 2005

Gepubliceerd
10 april 2005

Vorig jaar stuurden we onze abonnees 13 nummers, waaronder onze WONCA-special over huisartsgeneeskunde in Europa, met bij elkaar de omvang van een vuistdikke roman: 828 pagina's waarvan 576 onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Aanbod

In 2004 ontvingen we 129 manuscripten, waarvan we er 22 hadden gevraagd en er 18 als dubbelpublicatie waren aangeboden. We ontvingen 19 manuscripten voor de vaste series als Diagnostiek of Kleine kwalen. Van de spontaan aangeboden manuscripten wezen we er 22 direct af, 9 accepteerden we gelijk. De rest moest meestal ingrijpend herschreven worden.

Publicaties

We publiceerden 129 journaalberichten, 13 LINH-columns, 9 commentaren, 31 onderzoeksartikelen, 1 implementatieverslag, 8 NHG-Standaarden, 1 LTA, 1 LESA, 3 fotoseries, 3 artikelen in de serie Literatuur en ziekte, 6 Kleine kwalen, 10 artikelen in de serie Diagnostiek, 10 klinische lessen, 48 abstracts van de WONCA en de NHG-wetenschapsdag, 19 Cochrane-reviews, 13 kennistoetsen, 45 boekbesprekingen. En de belofte om iets aan de methoden van kwalitatief onderzoek te doen, konden we eindelijk inlossen met 4 uitstekende artikelen. Jammer genoeg daalde het aantal ingezonden brieven weer (25 tegen 51 in 2004).

Intern kwaliteitsbeleid

Hoewel onze website beter kan, is de presentatie van de artikelen verbeterd en kunnen we de lezer via een e-mail op de hoogte brengen van de inhoud. Niet zichtbaar voor lezers, maar voor H&W belangrijk, was onze inspanning om een goed redactiestatuut te schrijven. Dit statuut waarborgt de onafhankelijkheid van de redactie en werd op de algemene ledenvergadering van het NHG in november 2004 vastgesteld. Begin 2005 zal de Raad van Advies voor H&W ingesteld worden; wetenschappers, lezers en wetenschapsjournalisten kunnen ons dan – op afstand – helpen bij het bewaken van de juiste koers voor H&W. Verder hielden we op de NHG-wetenschapsdag een workshop over de kloof tussen wetenschappelijke auteurs en ‘gewone’ lezers. Dat was gelijk een mooie gelegenheid om van lezers te horen wat ze van H&W vinden. Halverwege het jaar begonnen we kleine kadertjes te plaatsen bij ingewikkelde onderzoeksartikelen met uitleg over de methoden of de statistiek. Gelukkig hadden we in 2004 geen problemen met auteurs die zich al dan niet per ongeluk niet aan de normen voor ethisch publiceren hielden.

Wat is nog niet gelukt?

Onze serie over ethische vragen wil niet erg van de grond komen, en ook onze plannen om meer aandacht te besteden aan de ideeëngeschiedenis van de huisartsgeneeskunde vordert maar langzaam.

Plannen 2005

Onze proef met een juniorredactielid was volgens ons een groot succes. Voortaan zal er elke twee jaar een junior-redactielid de mogelijkheid krijgen om ervaring op te doen met het maken van een wetenschappelijk tijdschrift. Begin 2005 organiseren we in samenwerking met het taalcentrum van de VU een korte cursus journalistiek schrijven voor huisartsen-in-opleiding. Onze special rond het NHG-congres (nummer 12) gaat over hart- en vaatziekten. In nummer 2 zijn we gestart met een serie over palliatieve zorg, en in nummer 1 begon eindelijk de lang beloofde serie over nieuwe ontwikkelingen. Afleveringen van die serie publiceren we met tussenpozen. Volgens de planning van het NHG zullen we 3 LESA's, 2 LTA's, een richtlijn voor de visitetas en ten minste 10 NHG-Standaarden publiceren. De grote hoeveelheid standaarden dwingt ons opnieuw na te denken over de meest geschikte vorm van publiceren. Onze plannen rond ethiek en geschiedenis zullen dit jaar echt vorm krijgen. We zoeken naar een geschikte manier om meer aandacht te besteden aan de scholing en wetenschappelijke vorming van praktijkondersteuners. Ook kijken we samen met de uitgever naar de mogelijkheid om series zoals die over kwalitatief onderzoek in boekvorm uit te brengen. Verder willen we proberen lezers (nog) meer bij H&W te betrekken door de mogelijkheid van een ‘rapid responssysteem’. En voor onze lezers niet onbelangrijk: vanaf het voorjaar zal ook het lezen van H&W als nascholing geaccrediteerd worden.

Personele bezetting

Oktober 2004 verliet Peter Lucassen de redactie. We stelden in 2004 geen nieuwe redactieleden aan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen