Praktijk

H&W in 2005 en plannen voor 2006

Gepubliceerd
10 maart 2006

Een jaargang H&W wordt er niet dunner op. In 2005 stuurden we onze abonnees 864 pagina’s (in 2004 nog 828), waarvan de redactie er 561 voor haar rekening nam. In de Praktijk en NHG-nieuws waren goed voor 156 pagina’s en de NHG-Standaarden, LTAS’s en LESA’s voor 147.

Aanbod

We ontvingen 132 manuscripten, waarvan we er 21 hadden gevraagd en er 26 als dubbelpublicatie waren aangeboden. We wezen 31 manuscripten af.

Publicaties

We publiceerden 34 onderzoeksartikelen, 9 beschouwingen, 9 commentaren en 10 klinische lessen. Daarnaast vulden 7 lange discussiebijdragen, 1 artikel over de geschiedenis, 1 over literatuur en ziekte, 1 over nieuwe ontwikkelingen en 1 over diagnostiek de kolommen. We publiceerden een serie van 8 artikelen over palliatieve zorg en 7 afleveringen van de vaste serie Kleine kwalen. Traditioneel publiceerden we ook de Huygenlezing, die in 2005 door George Freeman werd uitgesproken. Elk jaar kijken we of we niet al te veel blinde vlekken hebben. De figuur laat zien dat we over de meeste ICPC hoofdstukken wel iets te melden hebben gehad.

Intern kwaliteitsbeleid

Aan onze manier van werken is in 2005 weinig veranderd. We proberen nog steeds snel een redactionele beslissing te nemen over een ingezonden manuscript. Vrijwel altijd lukt het om een eerste brief aan de corresponderende auteur binnen 6 weken na inzending te versturen. De instelling van de Raad van Advies voor H&W is uitgesteld lopende een discussie met de Raad van Bestuur van het NHG over de toekomst van H&W. Het contract met BSL voor het uitgeven van H&W hebben we op gunstige voorwaarden verlengd. Het NHG krijgt voor H&W meer geld en H&W krijgt meer mogelijkheden voor onder andere de website. Onze schrijfcursussen zijn een succes. Dit jaar hielden we samen met het Taalcentrum van de VU een cursus journaalstukjes schrijven voor haio’s. Tien huisartsen-in-opleiding kwamen drie dagdelen naar Utrecht. Samen vulden ze de hele journaalrubriek in nummer acht. Op de NHG-wetenschapsdag in Rotterdam hielden we opnieuw een presentatie over de kloof tussen lezers en auteurs. Lezers konden met auteurs in discussie over de manier waarop zij resultaten graag gepresenteerd zouden zien. Heel voorzichtig haalden we in twee besprekingen de banden aan met ons Vlaamse zustertijdschrift, Huisarts Nu. Er zit zeker perspectief in toekomstige samenwerking.

Wat is niet gelukt?

Voor onze lezers is het teleurstellend dat het niet gelukt is om het lezen van H&W geaccrediteerd te krijgen. Er is voldoende bewijs om het lezen (en beantwoorden van vragen) als effectieve manier van scholing te kenmerken. Het College van Accreditatie is echter nog niet overtuigd. We blijven het proberen. We hadden ons voorgenomen om in 2005 op de website lezers de mogelijkheid te bieden snel op gepubliceerde artikelen te kunnen reageren (een rapid-responssysteem). Dat moest helaas een jaartje wachten omdat in 2006 de hele website op de schop gaat. Gelijk met het eerste nummer van 2006 lossen we de oude beloften in om iets aan de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en aan ethische problemen te doen. Het eerste in de vorm van een serie kleine stukjes over continuïteit en het tweede in de vernieuwende vorm van een soap. De serie over nieuwe ontwikkelingen is helaas in de kiem gesmoord. Begin 2005 maakten we plannen voor de start van een Tijdschrift voor Praktijkondersteuning. Die plannen zijn er nog steeds, maar liggen even op de plank; we hopen die er begin 2006 af te kunnen halen.

Plannen 2006

Opnieuw hebben we discussies over de beste manier om de groeiende stroom NHG-Standaarden in H&W te publiceren. Die discussie was eind 2005 nog niet afgerond. De meeste aandacht zal dit jaar gaan naar de ontwikkeling van de website. De archieffunctie zal aanzienlijk verbeteren. H&W zal geen nieuwssite maken – daar zijn anderen veel beter in – maar we kunnen bijvoorbeeld wel zorgen dat onze eigen artikelen beter vindbaar zijn en beter gepresenteerd worden met nuttige links naar andere artikelen. Ook onderzoeken we in 2006 de concrete mogelijkheden om meer met Huisarts Nu samen te werken. Zo zullen we zowel in Nederland als Vlaanderen lezersonderzoeken doen. Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning (zes nummers per jaar) moet ook van de grond komen. Er staan twee boekjes met een H&W-stempel op de planning (Methoden van kwalitatief onderzoek en Palliatieve zorg). Beide zijn gebaseerd op series in H&W, aangevuld met extra hoofdstukken. Omdat we het hele jaar al aandacht besteden aan het thema van het NHG-congres – continuïteit – hebben we besloten om dit jaar geen themanummer te maken. En natuurlijk… gaan we toch proberen het nauwkeurig lezen van H&W te accrediteren als nascholing.

Personele bezetting

In juni vertrok Tim olde Hartman als juniorredactielid. Els Licht, aiotho verbonden aan het VUmc, volgde hem op. Ger van der Werf verliet na 6 jaar de redactie eind 2005. We namen na een open sollicitatieronde twee nieuwe redactieleden aan, Henk Schers en Roelf Norg. Joost Zaat, Floor Gerritsma

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen