Nieuws

H&W 5 is verschenen!

Datum
7 mei 2018
Met deze maand onder meer:
- Toekomst van het cardiovasculair risicoprofiel
- Medische beslissingen rond het levenseinde
- Depressie bij ouderen behandelen zonder medicijnen