Nieuws

H&W hanteert voortaan de witte spelling

Gepubliceerd
10 augustus 2006

In 1995 verscheen het Groene Boekje van de Nederlandse Taalunie met een spellingsherziening waarop veel kritiek is gekomen. In het nieuwe Groene Boekje dat vanaf 1 augustus geldt, is aan veel van deze bezwaren tegemoetgekomen. Helaas kwamen er nieuwe technische en onlogische regels bij die zo veel verzet opriepen dat het Genootschap Onze Taal, de Volkskrant, NRC Handelsblad, de vier grote opiniebladen en de NOS weigerden om het nieuwe Groene Boekje te gaan volgen. Zo betekent ‘verlichting’ niet alleen de verspreiding van licht, maar geeft het ook het historische tijdperk aan. En ‘krijt’ is niet alleen het bekende stukje kalk maar ook de aanduiding van het geologisch tijdperk. We moeten voortaan ‘re-integratie’ gaan schrijven, terwijl het wel ‘reïncarnatie’ blijft. Kunt u het nog volgen? Wij niet. Net als genoemde media houden wij ons aan het inmiddels verschenen Witte Boekje, dat houvast biedt door middel van een overzichtelijk aantal duidelijke, praktisch toepasbare regels. Wanneer de spelling afwijkt van die van het Groene Boekje, geeft het Witte Boekje ook de officiële variant weer. (CK)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen