Nieuws

H&W: samen doen we het beter

Gepubliceerd
31 juli 2013
Elke maand valt er een nieuwe H&W bij u op de mat, gevuld met de bijdragen van velen. We streven ernaar om u een brede selectie uit de huisartsgeneeskunde voor te schotelen. Een deel van de artikelen krijgen wij spontaan aangeboden, maar we gaan ook actief op zoek naar kopij. Daarbij kan H&W niet zonder uw inbreng.

Wetenschap

Huisartsgeneeskundige onderzoekers leveren de onderzoeksartikelen, een essentieel onderdeel van H&W. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Een klein deel van die artikelen wordt aan H&W aangeboden, terwijl een groter deel naar Engelstalige tijdschriften gaat. Omdat u niet al die bladen kunt lezen, maken wij elke maand een selectie uit zo’n honderd nieuwe publicaties van Nederlandse huisartsgeneeskundige onderzoekers. Hiermee brengen we de informatie terug naar waar deze vandaan komt: de Nederlandse huisartsenpraktijk. Zo publiceren we deze maand een dubbelpublicatie van Francis et al. waarin het antibioticagebruik bij hoestklachten in 13 Europese landen wordt vergeleken.
De NHG-afdeling Richtlijnen en Wetenschap maakt de standaarden, ook een belangrijk onderdeel van H&W. Een nieuwe NHG-Standaard leidt immers tot aanpassingen van het dagelijks werk van de Nederlandse huisarts. Deze maand bespreekt de NHG-Standaard Atriumfibrillatie de nieuwe orale anticoagulantia.
Een belangrijke, groeiende groep zijn de kaderhuisartsen die zich hebben bekwaamd in een bepaald onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Kaderhuisartsen hebben veel specifieke kennis die van belang is voor alle huisartsen in Nederland. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek van Schermer et al., waaronder enkele kaderhuisartsen astma/COPD, waarin is gekeken of spirometrie beter wordt door nascholing. Wij roepen hierbij alle kaderhuisartsen op vaker een bijdrage naar H&W te sturen, bijvoorbeeld in de vorm van een nascholing, een klinische les of als een commentaar op een ontwikkeling in het vak.

Klinische praktijk

In deze H&W beginnen we met de nieuwe rubriek (Ver)stand van zaken. Er zijn in Nederland ongeveer 80 artsen-in-opleiding-tot-huisarts-en-onderzoeker (aiotho) die een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere onderbouwing van ons vak. In deze rubriek doet een aiotho maandelijks verslag van de aanleiding die tot zijn onderzoek heeft geleid. De bedoeling is dat het mes aan twee kanten snijdt: voor u een interessant literatuuroverzicht en voor de aiotho een gelegenheid om zijn promotieonderzoek onder de aandacht te brengen.
De rubrieken Klinische les en Casuïstiek zijn uitermate geschikt om een leerzame praktijkervaring te delen met andere huisartsen. Gaat het om een zeldzame aandoening, dan kan dat in de vorm van een casuïstiek (liefst met foto). Bij een klinische les gaat het erom wat u heeft geleerd van een of twee patiëntencasus. Door het beschrijven van het verloop van de bevindingen en uw gedachten tijdens het diagnostisch proces deelt u uw ervaring en kennis met anderen.
Voor rubrieken als Journaal, Spreekuur!, Import en PEARLS maken we dankbaar gebruik van het enthousiasme van een grote groep in wetenschap geïnteresseerde huisartsen. U begrijpt het, H&W zit niet in een ivoren toren maar wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de Nederlandse huisarts. Immers, alleen kunnen we het niet, samen doen we het beter.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen