Praktijk

Hypnische hoofdpijn

Gepubliceerd
10 augustus 2020
Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht op het spreekuur, maar er zijn zeldzame vormen die de huisarts niet makkelijk zal herkennen. Deze casuïstiek beschrijft zo’n zeldzame vorm, waarbij vroegtijdige herkenning en behandeling met een kopje koffie een verwijzing uitspaart en een dankbare patiënt oplevert.
0 reacties
Hypnische hoofdpijn
Kenmerkend voor hypnische hoofdpijn zijn het vaste tijdstip van de aanvallen en het onmiddellijke, gunstige efect van cafeïne.
© iStock

De kern

  • Hypnische hoofdpijn is een zeldzame, aanvalsgewijze hoofdpijn die alleen tijdens de slaap optreedt.

  • Kenmerkend voor hypnische hoofdpijn zijn het vaste tijdstip van de aanvallen en het onmiddellijke, gunstige effect van cafeïne.

  • Vroegtijdige herkenning en behandeling met een kopje koffie spaart een verwijzing uit en levert een dankbare patiënt op.

Casus | Een vrouw met nachtelijke hoofdpijnaanvallen

Een 52-jarige vrouw bezocht de huisarts vanwege een paar maanden bestaande nachtelijke hoofdpijn. Patiënte werd elke nacht op vaste momenten wakker met bonkende hoofdpijn bij het achterhoofd, soms ook bij het rechteroog. Zij ging dan overeind zitten of ging uit bed en na ongeveer 20 minuten zakte de hoofdpijn. Soms herhaalde dit zich dezelfde nacht nog eens. Paracetamol voor het slapengaan gaf geen verbetering. De huisarts constateerde geen neurologische of visusstoornissen. Bij neurologisch onderzoek waren de hersenzenuwen intact, kracht en sensibiliteit waren symmetrisch en er waren geen coördinatiestoornissen. De huisarts verwees patiënte naar een neuroloog. Deze vond bij volledig neurologisch onderzoek, fundoscopie en MRI geen afwijkingen, en concludeerde dat er mogelijk sprake was van hypnische hoofdpijn.

Beschouwing

Hypnische hoofdpijn is een zeldzame vorm van kortdurende nachtelijke hoofdpijn die met name voorkomt bij vrouwelijke patiënten boven de 50 jaar.1 Omdat de klachten op een vast tijdstip optreden, spreekt men wel van ‘wekkerhoofdpijn’. Kenmerkend is dat rechtop gaan zitten of opstaan tijdens de hoofdpijnaanval verlichting brengt. De hoofdpijn is bij 2 van de 3 patiënten bilateraal en matig ernstig.1

De prevalentie in de huisartsenpraktijk is niet bekend. De literatuur geeft wel een schatting van het aantal diagnoses ‘hypnische hoofdpijn’ in hoofdpijnklinieken, namelijk ongeveer 0,3% van alle hoofdpijndiagnoses.2 Dat aantal neemt geleidelijk toe, waarschijnlijk doordat hypnische hoofdpijn beter herkend wordt sinds de aandoening is opgenomen in groep 4 van de internationale classificatie van hoofdpijnstoornissen.2345

Differentiaaldiagnose

Hoog in de differentiaaldiagnose staat spanningshoofdpijn, maar sommige patiënten beschrijven ook migraineachtige klachten, zoals bonkende hoofdpijn en enige misselijkheid. Ook clusterhoofdpijn staat hoog in de differentiaaldiagnose, met name vanwege de nachtelijke hoofdpijnaanvallen. Een belangrijk onderscheid is echter dat bewegingsdrang en autonome verschijnselen bij hypnische hoofdpijn ontbreken. De [tabel] laat zien hoe de differentiaaldiagnostische tabel uit de NHG-Standaard Hoofdpijn zou kunnen worden uitgebreid met een kolom voor hypnische hoofdpijn.6 Daarnaast kan dan nog gedacht worden aan nachtelijke hypertensie, medicatieafhankelijke hoofdpijn en slaapapneusyndroom.

In het algemeen moet men patiënten ouder dan 50 jaar met nieuwe hoofdpijnklachten naar de neuroloog verwijzen voor eventueel beeldvormend onderzoek.6

Pathofysiologie en beleid

De pathofysiologie van hypnische hoofdpijn is niet bekend, maar de circadiane ritmiek en de gunstige werking van cafeïne wijzen op betrokkenheid van de hypothalamus.7 Dit orgaan, dat neurale en endocriene prikkels integreert, beïnvloedt immers zowel de pijnregulatie als het slaap-waakritme. De hoofdpijnaanvallen kunnen zowel in REM- als in niet-REM-slaapstadia optreden, zelfs in dezelfde nacht, dus hypnische hoofdpijn is geen REM-slaapstoornis.78

Kenmerkend voor hypnische hoofdpijn is de goede respons op cafeïne, zowel profylactisch als tijdens een aanval.9 In dier-experimenten bleek de benodigde dosis, omgerekend naar een mens van ca. 70 kg, 35 tot 100 mg. Dat komt overeen met 1 kopje filterkoffie (125 ml bevat 85 mg cafeïne) of espresso (50 ml bevat 65 mg cafeïne), of 1 blikje cola (330 ml bevat 33 mg cafeïne).10 Ook medicijnen zoals lithium en indometacine kunnen effectief zijn, maar hebben meer bijwerkingen. Een profylactische behandeloptie met minder bijwerkingen die ook vaak genoemd wordt, is melatonine 3-5 mg, maar het effect hiervan is zeer wisselend.2 Melatonine is wel het enige medicijn waarvan (bij kinderen) gerapporteerd is dat het profylactisch is ingezet tegen hypnische hoofdpijn.2

Vervolg casus

De neuroloog adviseerde patiënte elke avond voor het slapengaan een cafeïnehoudende drank te nemen. Cola bleek te helpen. Eén glas cola deed de klachten direct verdwijnen, maar zodra ze de cola vergat kwamen de klachten diezelfde nacht terug.

Conclusie

Hypnische hoofdpijn is een zeldzame, onschuldige, aanvalsgewijze nachtelijke hoofdpijn. De hoofdpijn ontstaat meestal op een vast tijdstip in de nacht en wordt daarom ook wel ‘wekkerhoofdpijn’ genoemd. De precieze oorzaak is niet bekend, maar de aandoening reageert goed op cafeïne. Voor de huisarts is dat goed nieuws: een kopje koffie of blikje cola voor het slapengaan is niet alleen een effectieve, veilige en goedkope remedie, maar ook prima geschikt als diagnosticum.9 Het levert weer een dankbare patiënt op en bespaart in het beste geval een verwijzing naar de neuroloog.

Tabel: Differentiaaldiagnose van hoofdpijn inclusief hypnische hoofdpijn
 

Spanningshoofdpijn

Migraine

Medicatie-overgebruikshoofdpijn

Clusterhoofdpijn

Hypnische hoofdpijn

Locatie tweezijdig meestal eenzijdig aspecifiek eenzijdig, rondom oog of temporaal meestal tweezijdig
Kwaliteit drukkend of knellend bonzend   variabel (bijv. scherp, brandend, knellend) dof karakter
Intensiteit licht tot matig matig tot heftig   zeer heftig matig
Invloed activiteiten geen toename bij lichamelijke activiteiten toename door lichamelijke activiteiten   erg belemmerend voor activiteiten  
Bijkomende kenmerken   vaak overgevoeligheid voor licht of geluid, meestal misselijkheid en/of braken gebruik van analgetica (paracetamol en/of NSAID’s ≥ 15 dagen per maand) of triptanen (≥ 10 dagen per maand). vaak ’s nachts≥ 1 van de volgende symptomen: rood en/of tranend oog; neusverstopping en/of loopneus; ooglidoedeem; verhoogde zweetsecretie van voorhoofd/gelaat; pupilvernauwing en/of hangend ooglidonrustig gevoel en (soms forse) bewegingsdranggeen misselijkheid of braken alleen ’s nachts tijdens de slaapvaak op hetzelfde tijdstipgoede respons op cafeïne
Duur 30 min.-continu volwassenen: 4-72 uurkinderen: 30-48 uur   15-180 minuten gemiddeld 90 minuten
Frequentie < 1 dag per maand: weinig frequent1-15 dagen per maand: frequent≥ 15 dagen per maand: chronisch herhaalde aanvallen ≥ 15 dagen per maand 1 vooral nachtelijke aanval per 2 dagen tot 8 aanvallen per dag ≥ 10 nachten per maand
Van Domburg D, Giesen P. Hypnische hoofdpijn. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0805-4.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen