Nieuws

Hypochondrie

Gepubliceerd
10 mei 2008

Dit zelfhulpboekje gaat over hypochondrie: angst voor het hebben of krijgen van een ernstige ziekte zonder dat daar medisch gezien aanleiding toe is. Het doel van het boekje is om de patiënt en zijn omgeving, waaronder ook de behandelaar, meer inzicht te geven in hypochondrie en hoe zij daar mee om kunnen gaan. De opzet van het boekje is helder met een themagerichte hoofdstukindeling. Patiëntenvoorbeelden illustreren de medische uitleg. Het eerste hoofdstuk, ‘wat is er met me aan de hand’ behandelt de symptomen van hypochondrie en de diagnostiek. Met een zelfinvulvragenlijst kan de patiënt met grote waarschijnlijkheid zelf de diagnose stellen. In ‘hoe heeft het zover kunnen komen’ komen de oorzakelijke en instandhoudende factoren aan bod en de psychologische modellen. ‘Wat staat me te wachten’ behandelt het natuurlijk beloop en de behandeling van hypochondrie met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Nuttige tips voor de omgeving zoals gezinsleden en collega’s zijn te vinden in ‘wat betekent hypochondrie voor mijn omgeving’. Het hoofdstuk ‘welke behandelingen bestaan er’ geeft toelichting op de verschillende behandelingen zoals cognitieve therapie, exposure en medicatie. Ook nieuwere therapieën zoals de aandachtsgerichte cognitieve therapie komen aan de orde. In ‘hoe kan ik de draad weer oppakken?’ krijgt de lezer concrete adviezen over hoe het zelf toepassen van technieken zoals ontspanningsoefeningen, gedragsexperimenten, stoppen met piekeren of aandacht verplaatsen. Ten slotte staat in ‘adressen en literatuur’ de belangrijkste informatie op een rij. Het boekje maakt deel uit van de reeks Van A tot ggZ waarin nog 34 andere titels uitgekomen zijn over zelfhulp bij GGZ-problemen. De auteur is er in geslaagd om dit voor huisartsen vaak lastige onderwerp goed te behandelen. Op het eerste gezicht lijkt dit een heel eenvoudig boekje, maar uiteindelijk staat alle belangrijke informatie er duidelijk in met goede voorbeelden. In de toelichting staat dat het is gericht op patiënten, hun omgeving en professionals. Qua taalgebruik is het misschien niet gericht op de huisarts maar toch is dit handzame boekje inhoudelijk beter toegesneden op de praktijk dan menig tekstboek of wetenschappelijk artikel. Aan te raden voor patiënten, en dan eerst zelf een keer doorlezen.

Ingrid Arnold

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen