Nieuws

ICS zijn vaak onnodig voor COPD-patiënten

Gepubliceerd
3 april 2020
De richtlijnen zijn terughoudend over het voorschrijven van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij COPD. Toch worden ICS veelvuldig gebruikt, ook door mensen bij wie het middel niet is geïndiceerd. Een modelmatige budgetimpactanalyse laat zien dat vervanging van dit onjuiste ICS-gebruik door alternatieve onderhoudsmedicatie het aantal exacerbaties en pneumonieën zou kunnen verminderen en ook de zorgkosten flink zou kunnen reduceren.
0 reacties

De richtlijnen adviseren ICS alleen voor te schrijven bij COPD-patiënten die frequent ernstige exacerbaties hebben, ondanks adequate onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder en na 1 jaar alleen te continueren bij een evidente reductie van exacerbaties. In theorie zou dan circa 25% van de COPD-patiënten ICS als onderhoudsbehandeling moeten gebruiken, maar in de Nederlandse praktijk is dit zo’n 60%.

Onderzoekers vergeleken daarom in een simulatie, met een speciaal hiervoor ontwikkeld budgetimpactmodel, de huidige situatie in Nederland met de gewenste situatie. Daaruit bleek dat vervanging van niet-geïndiceerde onderhoudsbehandeling met ICS door LABA/LAMA bij COPD-patiënten een mogelijke reductie gaf van meer dan 17.000 exacerbaties en bijna 12.000 pneumonieën in 5 jaar. De geassocieerde kostenbesparing van ruim 80 miljoen werd met name veroorzaakt door lagere farmacologische kosten en het voorkomen van exacerbaties en pneumonieën.  Zowel vanuit klinisch als kostenperspectief is het dus zinnig terughoudend te zijn met ICS bij COPD, zoals ook de NHG-Standaard COPD adviseert. Het geld kan beter worden besteed!

Literatuur

  • Fens T, et al. Economic impact of reducing inappropriate inhaled corticosteroids use in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: ISPOR’s guidance on budget impact in practice. Value Health 2019;22:1092-1101.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen