Nieuws

iFOBT vertraagt diagnose bij symptomatische patiënt

Gepubliceerd
5 maart 2014
De immunological fecal occult blood test, de iFOBT, vervangt al enige tijd de notoir onbetrouwbare guaiac feces occult bloodtest. De nieuwe test is specifiek voor humaan hemoglobine en is zonder dieetinstructies te gebruiken. In diverse onderzoeken is deze nuttig gebleken voor screening. Daarom is het de hoeksteen van het nieuwe Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Bij patiënten bij wie een colorectaal carcinoom wordt vermoed, leidt de inzet van de test echter tot flinke vertraging van de diagnostiek.
Dat blijkt uit onderzoek van Cecilia Högberg et al. die in Zweden onderzoek deden naar de vraag of de test ook symptomatisch inzetbaar is. Een logische vraag, nu blijkt dat nieuwe test als screeningsinstrument zo’n grote verbetering is. Het onderzoek vond plaats onder 323 patiënten, gediagnosticeerd met coloncarcinoom of een hooggradig dysplastische poliep. Gekeken werd of het al dan niet verrichten van een iFOBT in het diagnostisch traject de tijdsduur tot diagnose beïnvloedde.
Opvallend was dat bij al deze patiënten – zelfs al was de uitslag van de test positief – een kleine (niet-significante) vertraging in de diagnose optrad ten opzichte van patiënten die direct voor coloscopie werden verwezen. Vergeleken bij die laatsten was er een vertraging van meer dan 100 dagen in de diagnose bij patiënten die zich initieel presenteerden met een veranderd ontlastingpatroon en/of buikpijn en een negatieve iFOBT-uitslag. Bij mensen die het spreekuur bezochten met een onverklaarde anemie was een negatieve iFOBT dusdanig geruststellend dat de vertraging tot diagnose, vergeleken met een coloscopie, gemiddeld 300 dagen was.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Högberg C, et al. Immunochemical faecal occult blood tests in primary care and the risk of delay in the diagnosis of colorectal cancer. Scand J Prim Health Care 2013;31:209-14.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen