Nieuws

iFOBT vertraagt diagnose symptomatische patiënt

Gepubliceerd
8 januari 2014

Sinds enige tijd is de notoir onbetrouwbare guanine guaiac feces occult bloodtest vervangen door de immunological fecal occult blood test, de iFOBT. Deze test is specifiek voor humaan hemoglobine en is zonder dieetinstructies te gebruiken. In diverse onderzoeken is deze nuttig gebleken voor screening. Daarom is het de hoeksteen van het nieuwe Nederlandse bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Gezien de forse verbetering van deze iFOBT ten opzichte van de vroegere test, zou men in de verleiding kunnen komen om deze ook symptomatisch in te zetten.

Cecilia Högberg et al. deden in Zweden onderzoek naar deze vraag. Zij concludeerden dat de iFOBT in een screeningsprogramma weliswaar nuttig is gebleken, maar dat deze bij symptomatische patiënten geen plaatsheeft, omdat de test kan leiden tot een flinke vertraging van de diagnose colorectaal carcinoom of een voorloper daarvan.

Het onderzoek vond plaats onder 323 patiënten, gediagnosticeerd met coloncarcinoom of een hooggradig dysplastische poliep. Gekeken werd of het al dan niet verrichten van een iFOBT in het diagnostisch traject de tijdsduur tot diagnose beïnvloedde.

Opvallend was dat bij al deze patiënten – zelfs al was de uitslag van de test positief – een kleine (niet-significante) vertraging in de diagnose optrad ten opzichte van patiënten die direct voor coloscopie werden verwezen. Vergeleken bij hen was er een vertraging van meer dan 100 dagen in de diagnose bij patiënten die zich initieel presenteerden met een veranderd ontlastingpatroon en/of buikpijn en een negatieve iFOBT-uitslag. Bij mensen die het spreekuur bezochten met een onverklaarde anemie was een negatieve iFOBT dusdanig geruststellend dat de vertraging tot diagnose, vergeleken met een coloscopie, gemiddeld 300 dagen was.

Högberg C, et al. Immunochemical faecal occult blood tests in primary care and the risk of delay in the diagnosis of colorectal cancer. Scand J Prim Health Care 2013;31:209-14.

Afbeelding: Cornilovac/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen