Nieuws

Incidentie neuralgische amyotrofie pijnlijk onderschat

Gepubliceerd
12 oktober 2015

Lang werd gedacht werd dat klassieke neuralgische amyotrofie een zeldzame aandoening was. Prospectief Nederlands onderzoek laat echter een hogere incidentie zien en dat maakt de aandoening voor huisartsen relevanter.

Klassieke neuralgische amyotrofie behoort tot de groep van niet-traumatische aandoeningen van de plexus brachialis en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een auto-immuunreactie tegen het perifere zenuwstelsel. In dezelfde groep vallen onder andere het thoracic outlet syndroom en plexopathie door neoplastische ingroei of radiatie. Zeventig procent van de patiënten meldt zich met acuut optredende pijn in de schouderregio gevolgd multifocale spierzwakte. Herstel treedt op in de loop van één tot twee jaar na het ontstaan.

Van Aften et al. onderzochten alle nieuwe gevallen van nek-, schouder- en armklachten in 2012 in twee grote gezondheidscentra in Nederland met een totale populatie van 14.118 patiënten. Voorafgaand waren de betrokken huisartsen getraind in de herkenning van klassieke neuralgische amyotrofie. Van de 492 nieuwe gevallen werden 34 patiënten doorgestuurd voor neurologisch onderzoek door één van de betrokken neurologen. Bij 14 patiënten werd de diagnose bevestigd. Dit komt neer op een incidentie van 1 per 1.000 patiënten per jaar. Slechts één keer eerder werd de incidentie van neuralgische amyotrofie in de eerste lijn onderzocht. In een Engels onderzoek onder 100.230 patiënten werd een incidentie gevonden van 3 per 100.000 patiënten per jaar. Een opmerkelijk verschil dat volgens de auteurs het beste kan worden verklaard door de onbekendheid van de aandoening. De auteurs berekenden dat ongeveer 1 op de 33 patiënten die bij de huisarts komt met nieuw ontstane nek-, schouder- of armklachten neuralgische amyotrofie heeft. 

De auteurs hopen dat met snellere herkenning onderzoek naar de behandeling in de beginfase beter mogelijk wordt en restverschijnselen worden voorkomen. Gezien de gevonden incidentie verdient de aandoening een plaats in de differentiaal diagnose van de huisarts en wellicht in de NHG-Standaard Schouderklachten.

Van Alfen N, et al. Incidence of neuralgic amyotrophy (Parsonage Turner Syndrome) in a primary care setting – a prospective cohort study. PloS ONE: DOI:10.1371/journal.pone.0128361. May 27, 2015.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen