Nieuws

Individuele begeleiding loont bij stoppen met roken

Gepubliceerd
6 april 2021
Individuele begeleiding, een financiële beloning en ondersteuning met sms-berichten hebben een positief effect op stoppen met roken. Dat blijkt uit een grote meta-analyse van 312 gerandomiseerde onderzoeken.
0 reacties

Voor deze Cochrane meta-analyse includeerden de auteurs 33 cochranereviews die waren gebaseerd op 312 gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 250.563 rokers van sigaretten. De rokers waren 18 tot 63 jaar oud. In totaal bekeken de onderzoekers 437 verschillende manieren van hulp bij stoppen met roken. Sommige vormen van hulp hadden een duidelijk effect op stoppen met roken > 6 maanden na de stopdatum ten opzichte van standaardzorg of geen ondersteuning. Het ging daarbij om individuele psychosociale begeleiding (OR 1,44; 95%-BI 1,22 tot 1,70; totaal 194 onderzoeken; n = 72.273) en een financiële beloning bij een succesvolle poging (OR 1,46; 95%-BI 1,15 tot 1,85; 19 onderzoeken; n = 8877). Het zenden van sms-berichten naar de deelnemers had een even groot effect op stoppen met roken (OR 1,45; 95%-BI 1,17 tot 1,80; 22 onderzoeken; n = 14,161), maar de resultaten waren iets minder betrouwbaar. Deze resultaten veranderden niet na correctie voor verschillen in potentieel vertekenende basiskenmerken (confounders) tussen mensen in de interventie- en controlegroepen. Vaker contact, langer contact en totale duur van hulp leken de kans op stoppen te vergroten, maar dit effect was niet significant. Het gebruik van farmacotherapie om te stoppen met roken deed niets af aan het (extra) effect van ondersteuning. Er konden geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over andere interventies, zoals hypnotherapie.

Deze resultaten sluiten aan bij de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken en onderbouwen het belang van de inzet van de POH daarbij. Alhoewel effectief lijkt de inzet van financiële prikkels en sms-berichten buiten de scope van de huisartsenpraktijk te vallen.

Lees meer over het onderzoek Behavioural interventions for smoking cessation: an overview and network meta‐analysis van J. Hartmann-Boyce, et al.

Literatuur

  • Hartmann-Boyce J, et al. Behavioural interventions for smoking cessation: an overview and network meta‐analysis. Cochrane Database Syst Rev 2021;1:CD013229.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen