Nieuws

Infectieuze conjunctivitis

Gepubliceerd
10 mei 2005

De kern van het artikel van Rietveld et al. is dat de kans op een bacteriële conjunctivitis bepaald kan worden door te vragen naar een aantal symptomen. 1 Daarbij wordt de kans vergroot door het hebben van twee dichtgeplakte ogen en verkleind door het hebben van jeuk en van een voorgeschiedenis van infectieuze conjunctivitis. Dit blijkt uit tabel 3 en de uitleg op bladzijde 57, waarbij de som van de klinische scores bepalend is. Voor twee dichtgeplakte ogen is deze +5, voor jeuk -1 (dus kans verminderend) en voor een voorgeschiedenis van infectieuze conjunctivitis -2 (ook verminderend). Mijn opmerking behelst het volgende: in de kernboodschap in het blauwe kader rechtsboven op bladzijde 54 onder het kopje ‘Wat is nieuw’ staat: ‘door te vragen naar…’ Deze zin suggereert bij snel lezen dat het aantal dichtgeplakte ogen, jeuk en een voorgeschiedenis van infectieuze conjunctivitis de kans op een bacteriële verwekker vergroot. Dat staat er weliswaar niet, maar uit niets blijkt dat de eerste factor de kans vergroot en de tweede en derde factor de kans daarop verkleint. Daarvoor moet je echt het artikel zelf lezen. Het is niet logisch om in een kernboodschap – die opzichzelfstaand en duidelijk moet zijn – factoren op te nemen met tegengestelde invloeden zonder uitleg. Dit had mijns inziens meer expliciet vermeld moeten worden. Bijvoorbeeld: de kans op een bacteriële conjunctivitis wordt duidelijk vergroot als het aantal dichtgeplakte ogen twee is en enigszins verkleind door elk van de factoren jeuk en het hebben van een infectieuze conjunctivitis in de voorgeschiedenis. Verder wordt er niet uitgelegd hoe de klinische score totstandkomt. Uit tabel 3 is met enig puzzelen wel op te maken dat de kleinste regressiecoëfficiënt -0,61 herleid wordt tot het kleinste hele getal, -1 door te vermenigvuldigen met 1/0,61 en deze breuk ook op de andere factoren toe te passen en op het meest dichtbij gelegen gehele getal af te ronden, maar de uitleg ontbreekt. Eveneens ontbreekt de uitleg, waarom de klinische score genomen moet worden om tabel 4 te kunnen berekenen. Maar wellicht voert deze statistische verhandeling te ver voor de strekking van dit artikel. N.G. Berkhof

Antwoord

Berkhof heeft gelijk, die kernboodschap hadden we makkelijk veel duidelijker kunnen formuleren. We zullen ons best blijven doen. Joost Zaat

Literatuur

  • 1.Rietveld R, Ter Riet G, Bindels P, Sloos S, Van Weert H. Met drie vragen naar de diagnose bacteriële infectieuze conjunctivitis; cohortonderzoek naar de waarde van combinaties van klachten en symptomen. Huisarts Wet 2005;48:53-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen