Nieuws

Informatie over nieuwe geneesmiddelen op internet

Gepubliceerd
10 december 2001

Nieuwe geneesmiddelen doen ook in de huisartspraktijk vaak stof opwaaien; soms wordt er agressieve reclame gemaakt, soms liggen de claims bij de reclame onwaarschijnlijk hoog en soms zijn wel de kosten hoger, maar niet het effect. De Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen maakt over alle nieuwe geneesmiddelen een zorgvuldig rapport. Deze rapporten zijn sinds 1999 online beschikbaar (www.cvz.nl onder het kopje ‘onderzoek’). De Farmacotherapeutische rapporten kunnen de huisarts helpen om snel objectieve en relevante informatie over nieuwe middelen te vinden. Enkele voorbeelden van nieuwe middelen waarover Farmacotherapeutische rapporten on line zijn: atovaquon/proguanil (Malarone ®), amfebutamon (Zyban ®), clopidrogel (Plavix ®), desloratadine (Aerius ®), esomeprazol (Nexium ®), ethinylestradiol/drospirernon (Yasmin ®), etonogestrel-implantaat (Implanon ®), montelukast (Singulair ®), rofecoxib (Vioxx ®), rosiglitazon (Avandia ®), zanamavir (Relenza ®). De rapporten kunnen ook zinvol zijn bij het voorbereiden van FTO, FTTO en allerlei andere ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapie, zoals het opstellen van formularia. (FD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen