Nieuws

Injectietherapie bij rugklachten

Gepubliceerd
1 oktober 2014
Chronische lagerugklachten zijn voor huisartsen een bekend probleem. Een belangrijke oorzaak is wervelkanaalstenose ofwel neurogene claudicatio. Als behandeling wordt uiteindelijk soms gekozen voor epidurale corticosteroïdinjecties. De effectiviteit hiervan was echter nog nooit aangetoond met grootschalig, gecontroleerd onderzoek. Brits onderzoek laat zien dat er na 6 weken geen verschil is tussen de effecten van een corticosteroïd en die van een lokaal anestheticum.
Janna Friedly et al. deden een RCT bij patiënten met de diagnose wervelkanaalstenose, aangetoond met een CT-scan. De patiënten waren ouder dan 50 jaar en hadden bij inclusie een pijnscore van > 4 op een schaal van 0 tot 10 (0 = geen pijn, 10 = de heftigste pijn ooit) en een score van = 7 op een speciaal hiervoor ontworpen schaal (de Roland Morris Disability Questionnaire, RMDQ, maximale beperking: 24). De interventie bestond uit een injectie met lidocaïne en een glucocorticosteroïd. De controlegroep kreeg alleen het lokale anestheticum. De injecties werden gegeven door gecertificeerde specialisten. De twee primaire uitkomstmaten waren de RMDQ-score en de pijnscore na 6 weken. Er werden 400 patiënten gerandomiseerd: 200 patiënten kregen de interventie-injectie, 200 kwamen in de controlegroep.
Na 6 weken werd in elke groep bij 193 patiënten de pijnschaal en de RMDQ afgenomen. Beide groepen lieten verbetering zien. In de interventiegroep meer dan in de controlegroep, maar het onderscheid was statistisch niet significant. Het verschil in verbetering was op de pijnschaal –0,2 (95%-BI –0,8 tot 0,4; p = 0,48); op de RMDQ –1,0 (95%-BI –2,1 tot 0,1; p = 0,07). Na 3 weken waren de verschillen wel significant, maar gering en dus klinisch niet relevant. De auteurs concluderen dat er nauwelijks verschillen waren tussen epidurale injecties met een anestheticum plus steroïden en injecties met alleen een anestheticum.
Arie Knuistingh Neven

Literatuur

  • 1.Friedly JL, et al. A randomized trial of epidural glucocorticoid injections for spinal stenosis. N Engl J Med 2014;371:11-21.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen