Nieuws

Inlegzool en valgusbrace bij gonartrose niet zinvol

Gepubliceerd
4 februari 2015
Conservatieve behandeling van gon­artrose bestaat vooral uit analgetica, gewichtsreductie en bewegen. Inlegzolen en braces worden vooralsnog niet aanbevolen. Aangezien bekend is dat de varusstand samenhangt met de ernst van de artrose, ligt het voor de hand dat inlegzolen en braces verbetering geven door correctie van de standafwijking. Dit blijkt niet het geval. Gewichtsreductie, hoe moeilijk ook, blijft een veel belangrijker pijler van de behandeling.
De onderzoekers beoordeelden de biomechanische effecten van zowel een laterale inlegzool als een valgusbrace onder patiënten met vroege gonartrose en varusstand. Hiertoe analyseerden zij data van een eerdere RCT van uiteindelijk 80 patiënten in een gespecialiseerde kliniek. Alle patiënten werden initieel behandeld met voorlichting, analgetica en fysiotherapie, waarna zij werden gerandomiseerd voor ofwel een inlegzool, ofwel een valgusbrace. Een dynamische loopanalyse werd verricht met en zonder orthese, waarbij metingen werden gedaan door middel van vaste markeerpunten op het lichaam. Bepaald werd voornamelijk het knie-adductiemoment, wat mag worden beschouwd als het meetinstrument van mediale dan wel laterale kniebelasting. Zowel het effect bij aanvang van behandeling als het effect na 6 weken werd gemeten. Daarnaast was er aandacht voor verschillen tussen subgroepen wat betreft therapietrouw, BMI en mate van artrose. Data-analyse vond plaats met een regressie-analyse op basis van het intention-to-treatprincipe.
Bij aanvang was er een gemiddelde reductie van 4% (p = 0,003) van het piek-knieadductiemoment bij patiënten met een inlegzool, vergeleken met patiënten zonder inlegzool. Na 6 weken was dat effect verminderd tot een reductie van 1% (p = 0,001). Waarschijnlijk zijn deze verschillen klinisch te gering om op te merken. Bij de bracegroep bleek er geen enkel biomechanisch verschil meetbaar, noch bij aanvang, noch na 6 weken. De subgroepanalyse toonde geen verschillen in biomechanische parameters voor overgewicht, mate van artrose noch in de mate waarin de patiënten zelf effect rapporteerden.
Marloes Klein

Literatuur

  • 1.Duivenvoorden T, et al. Do laterally wedged insoles or valgus braces unload the medial compartment of the knee in patients with osteoarthritis? Clin Orthop Relat Res 2014 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen