Praktijk

Intermitterende torsio testis [Kennistoets]

Gepubliceerd
31 mei 2020
Toets uw kennis.
0 reacties
Ballon
Tot 50% van de patiënten met een ITT ontwikkelt later een irreversibele torsio testis.
© iStock

1. Belangrijke anamnestische kenmerken voor intermitterende torsio testis (ITT) zijn hemiscrotale pijn (VAS ≥ 8) in afwezigheid van trauma, en een abrupt begin en einde. Welk gegeven is daarnaast kenmerkend voor de diagnose?

a. Koorts

b. Mictieklachten

c. Misselijkheid en/of braken

 

2. Bij een aantal patiënten met een vermoeden van een ITT ontwikkelt zich alsnog een irreversibele torsio testis. Bij welk percentage is dit het geval?

a. 5-10%

b. 30-50%

c. 70-80%

 

3. Een aantal patiënten met een torsio testis presenteert zich met geïsoleerde buikpijn zonder uitstraling naar lies of scrotum. Om hoeveel patiënten gaat het?

a. Ongeveer 2%

b. Ongeveer 10%

c. Ongeveer 25%

d. Ongeveer 40%

 

4. In de testikels zijn Leydig-cellen verantwoordelijk voor de testosteronproductie en Sertoli-cellen voor de spermatogenese. Welke van deze functies is het eerst aangedaan bij een torsio testis?

a. Eerst vermindering van de testosteronproductie, daarna van de spermatogenese.

b. Eerst vermindering van de spermatogenese, daarna van de testosteronproductie.

c. Vermindering van de testosteronproductie en spermatogenese treedt gelijktijdig op.

 

5. Kleurendopplerechografie is de gouden standaard voor het stellen van de diagnose torsio testis. Met echografie (verminderde doorbloeding) wordt bij 89% van alle ziektegevallen de diagnose gesteld. Om welke testeigenschap gaat het hier?

a. Negatief voorspellende waarde

b. Positief voorspellende waarde

c. Sensitiviteit

d. Specificiteit

 

6. Wat is volgens de auteurs de belangrijkste diagnostische waarde bij ITT?

a. Kenmerkende anamnese

b. Lichamelijk onderzoek

c. Aanvullende diagnostiek (echografie)

 

7. Aios en opleider bespreken lichamelijk onderzoek bij acute scrotale pijn en het onderscheid tussen torsio testis en epididymitis. De opleider vertelt dat bij een van beide aandoeningen het heffen van het scrotum verlichting van de pijn kan geven (teken van Prehn). Voor welke aandoening geldt dit?

a. Epididymitis

b. Torsio testis

 

8. Diederik, 17 jaar, heeft sinds 4 uur vanochtend heftige pijn links in zijn scrotum, zonder uitstraling. Hij zweet en is misselijk. Diederik heeft wisselende seksuele contacten en heeft recent nog azitromycine voor een chlamydia-infectie gehad. Bij onderzoek is de linkertestikel zeer pijnlijk en gezwollen. De testikel ligt hoog in het scrotum en de cremasterreflex is afwezig. De urine toont leukocyten en erytrocyten. Welk beleid is aangewezen, naast pijnstilling?

a. Start levofloxacine en voer de volgende dag controle uit.

b. Verwijs dezelfde dag voor een echo.

c. Verwijs met spoed naar de uroloog.

De kennistoets is gemaakt door Anne Klijnsma. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1c / 2b / 3b / 4b / 5c / 6a / 7a / 8c

Literatuur

  • Keurlings PAJ, Baas DJH, Somford DM. Intermitterende torsio testis: verdraaid belangrijk om te (h)erkennen Huisarts Wet 2020;63(6):43-5. DOI:10.1007/s12445-020-0590-0.
  • NVU. Basiseisen Acute Urologische Diagnostiek en Therapie. Standpunt NVU. Utrecht: NVU, 2015.
  • Bangma CH (red.). Leerboek urologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2018.
  • Zwijnenburg A, Van Staaij B. Denk bij buikpijn aan torsio testis. Huisarts Wet 2015;58(11):617.
  • De Vries LJ, Vos H, Speel TGW, Van den Elskamp I, Datema J, Lameijer H. Een jongeman met een pijnlijk scrotum. Ned Tijdschr Geneeskd 2019;163.pii: D3529.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen