NHG Forum

Interview met adviesraad richtlijnen: ‘Wij kunnen ons met de inhoudelijke kant bezighouden

Gepubliceerd
2 januari 2018
De NAS adviseert bij richtlijnontwikkeling over knelpunten uit de praktijk, over toepasbaarheid en haalbaarheid van standaarden, en over de onderwerpskeuze. De adviesraad bestaat uit tien praktiserende huisartsen, bij voorkeur uit verschillende delen van het land en met verschillende functies als huisarts.
0 reacties

Interview met de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS)

Hoe werkt de NAS?

Mirjam Lunter: ‘We komen zo’n negen à tien keer per jaar bij elkaar om naar NHG-Standaarden, -Behandelrichtlijnen (voorheen farmacotherapeutische richtlijnen, red.) en andere producten van het NHG te kijken. Onze invalshoek is steeds wat de praktiserende huisarts met deze producten kan: is het werkbaar, is het handig? Je zit maximaal twee termijnen van drie jaar in de NAS. Dat is goed, want de doorlooptijd van een richtlijn is ongeveer een jaar. Je leert het maakproces van een richtlijn echt kennen. Je leert ook elkaar kennen: er ontstaat een vertrouwde sfeer. Daardoor komt iedereen aan het woord.’

Wim Willems, huisarts in Amsterdam-Zuidoost, en Mirjam Lunter, huisarts in Scherpenzeel (bij Amersfoort) zetten zich in voor de NHG-Adviesraad Standaarden (NAS). De NAS houdt het NHG bij de les: zijn de richtlijnen wel haalbaar in de praktijk en praktisch toepasbaar?

Is het iets voor vergadertijgers?

Lunter: ‘Vergaderingen zijn erg efficiënt, zodat we direct de diepte in kunnen. Dat komt doordat we werken via een wiki-omgeving op HAweb. Daarmee bereiden we de vergaderingen inhoudelijk voor. Mensen kunnen daar voortborduren op wat de ander vindt. En jaarlijks hebben we een themavergadering.’ Wim Willems: ‘Bijvoorbeeld het thema vertaling van richtlijnen naar Thuisarts.nl en het gebruik van e-health was erg leerzaam. Het NHG toetst aan ons hoe praktiserende huisartsen kijken naar wat de afdeling Richtlijnontwikkeling & Wetenschap bedacht heeft.’ Lunter: ‘We gebruiken een vast format om knelpunten te verzamelen, bijvoorbeeld knelpunten in de samenwerking. En het perspectief van de patiënt krijgt nu een aparte plaats in de richtlijnen. Maar we letten ook op ook medisch inhoudelijke knelpunten en shared decision-making.’

Hebben jullie een academische invalshoek?

Willems: ‘Niet primair. Wij kijken vanuit de praktijk. Maar door onze ervaring in de NAS werken we gestructureerd, door discussie onderling, aan verbetering van de richtlijnen.’ Lunter: ‘Het gaat over de inhoud en het is praktijkgericht. Niet te theoretisch, maar wel met diepgang.’

Wat is de meerwaarde van praktijkmensen?

Lunter: ‘We hebben meegemaakt dat een standaard veel verschillende stroomdiagrammen bevatte voor allerlei verschillende patiëntengroepen. Het was niet te onthouden en weinig praktisch. En soms is een standaard roomser dan de paus. We kunnen het NHG dan duidelijk maken dat het geen zin heeft om adviezen te geven die losgezongen zijn van de praktijk.’

Is het leuk om te doen?

Willems: ‘Leuk is dat je invloed uitoefent op Standaarden, Zorgstandaarden, Behandelrichtlijnen en nu ook NHG-Standpunten. Door de wiki’s op HAweb kunnen we op de vergaderingen meteen spijkers met koppen slaan, echt werk verzetten.’ Lunter: ‘Wij kunnen puur inhoudelijk werken. Dat geeft energie.’

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen