NHG Forum

Interview met Ietje de Vries over ggz in Friesland

Gepubliceerd
2 november 2018
In deze rubriek portretteren we huisartsen die iets bijzonders doen. Ietje de Vries, kaderhuisarts in het Friese dorp Beetsterzwaag, is vraagbaak ggz voor de gehele provincie Friesland. Ook landelijk is ze actief, als opleider, als boekauteur en in talloze samenwerkingsverbanden.
0 reacties
Ietje de Vries
© Hendrika Lageveen

Ietje de Vries is apotheekhoudend huisarts in een groepspraktijk in Beetsterzwaag en kaderhuisarts ggz. Ze maakt zich sterk voor de ggz in de huisartsenpraktijk, de positionering van de poh-ggz en de poh-ggz jeugd, en samenwerking met ggz-organisaties en gemeenten.

Waarom ging je de kaderopleiding doen?

Ietje de Vries: ‘Ik was al lang huisarts en had behoefte aan verdieping. Psychische gezondheid interesseerde me altijd al. Mensen komen op het spreekuur meestal met lichamelijke klachten; vaak is er een relatie met problemen op psychisch of psychosociaal gebied. Andersom hebben ziekten effect op de patiënt en diens omgeving.

We willen samenhang tussen huisartsenpraktijk en gebiedsteam

Ik was al lang betrokken bij de werkgroep suïcidepreventie en bij de organisatie van nascholingen in Friesland. Ik zat met Ellen Kerseboom in de werkgroep deskundigheidsbevordering poh-ggz. Zij was de enige kaderhuisarts ggz in Friesland en zij vertrok uit de provincie. Door haar ben ik geïnteresseerd geraakt in de kaderopleiding.’

Wat doe je als kaderhuisarts?

‘In mijn opleiding tot kaderhuisarts deed ik een project dat leidde tot het Kwaliteitskader voor de poh-ggz in Friesland. Je rolt als kaderhuisarts van het een in het ander en wordt betrokken bij allerlei ggz-projecten in de huisartspraktijk. In het begin was ik veel bezig met de deskundigheidsbevordering en positionering van de poh-ggz in Friesland. Bijna alle huisartsen in Friesland hebben ondertussen naar tevredenheid een poh-ggz.

We zijn nu druk bezig de poh-ggz jeugd een goede positie in de huisartspraktijk te geven. Dit is ingewikkeld omdat de gebiedsteams een belangrijke rol hebben gekregen nu de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de jeugd-ggz. We willen samenhang tussen huisartsenpraktijk en gebiedsteam en dus goede afspraken tussen de partijen over de taak en de rol van de poh-ggz jeugd, vooral ook: hoe leg je de verbinding van huisartspraktijk naar het gebiedsteam en andersom? Dit is nu vaak per gemeente en per huisartspraktijk verschillend georganiseerd. Samen met de ROS en andere partijen hebben we het addendum op het Kwaliteitskader voor de jeugd geformuleerd. De Friese Huisartsen Vereniging heeft dit geaccordeerd. We zijn nu bezig met de uitwerking.’

Sinds drie jaar hebben we een goed functionerende poh-ggz jeugd en een goede samenwerking met de gemeente

Wat zijn je successen?

‘Persoonlijk succes in onze Hagro is een goed functionerende poh-ggz jeugd sinds drie jaar, en een goede samenwerking met de gemeente. Verder hebben we in onze praktijk al jaren een consultatiefunctie met een psycholoog en een psychiater en prettig korte lijnen in onze eigen praktijk met poh’s-ggz.

Provinciaal ben ik namens de Friese Huisartsen Vereniging actief betrokken bij afspraken over de samenwerking tussen huisartsen en ggz. Er was veel onrust onder huisartsen dat er zonder overleg chronische patiënten vanuit de ggz naar de huisarts werden terugverwezen. Op de huisartsenpost was de zorg voor acute ggz-patiënten in de ANW-diensten niet goed geregeld. Huisartsen vonden dat ze ten onrechte mensen met acute psychiatrisch problemen moesten beoordelen om lichamelijke problemen uit te sluiten terwijl duidelijk was dat de ggz-crisisdienst ingeschakeld moest worden. Het bleek dat sommige patiënten allang bekend waren bij een andere ggz-instelling zonder ANW-bereikbaarheid, en dat de overdracht tussen de ggz-instellingen niet goed was geregeld. Momenteel is er overleg over het provinciale Plan van aanpak inzake personen met verward gedrag.

Landelijk ben ik met Marian Oud coördinator van de kaderopleiding ggz vanuit het UMCG, en sinds kort ben ik secretaris van de expertgroep van kaderhuisartsen, de PsyHAG. Vanuit de PsyHAG zit ik in de organisatie van Samen Sterker, de landelijke nascholingsdag voor huisartsen en hun poh-ggz. Samen met Kees Wallis verzorg ik via de LHV Academie de workshop Juridische grenzen van de poh-ggz. In 2015 heb ik actief meegewerkt aan Handboek POH-GGZ.’

Zie NHG-Kaderopleiding Geestelijke Gezondheidszorg. Zie ook NHG-Congres 2018.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen