NHG Forum

Interview met Niels Heins, huisarts en koploper wijkgericht werken

Gepubliceerd
8 oktober 2018
Niels Heins is huisarts in Krimpen aan den IJssel, een gemeente die al sinds de jaren zeventig vooroploopt in wijkgerichte aanpak. Heins deed met veel plezier mee aan een werksessie Samenwerken aan gezondheid in de wijk, legde contact en deed nieuwe inzichten op.
0 reacties

Toch weer nieuwe mensen ontmoet

Waarom ging je de werksessie doen?

Niels Heins: ‘Op de huisartsenbeurs in april liep ik langs de NHG-stand, ik raakte in gesprek en ik dacht, ik doe mee met de prijsvraag. Je kon een werksessie voor je wijk winnen.’ Heins won een van de twintig werksessies Samenwerken aan gezondheid in de wijk, een project van RIVM Centrum Gezond Leven en het NHG, met zijn idee voor een werksessie eenzaamheid bij kwetsbare ouderen. Heins: ‘Krimpen aan den IJssel is een meer dan gemiddeld vergrijzende gemeente. Onze gemeente is al heel actief in ouderenzorg en we hebben een poh-ouderenzorg voor alle Krimpense huisartsen. Toch wilden we kijken of we er meer uit kunnen halen. Via het NHG konden we een werksessie organiseren. We hebben zelf tweemaal per jaar vanuit de zorggroep netwerkbijeenkomsten van zorgprofessionals betrokken bij kwetsbare ouderen: huisartsen, geriater, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, diëtistes en fysiotherapeuten, beleidsmedewerkers van de gemeente.’ Krimpen aan den IJssel doet al decennia lang veel aan wijkaanpak. Heins: ‘In Krimpen aan den IJssel is het al vanaf de jaren zeventig erg goed geregeld wat betreft samenwerking. Onze gemeente is met zijn 30.000 inwoners op zichzelf klein genoeg om een soort wijk te zijn, en alle gezondheidsvoorzieningen van de hele gemeente zitten in één gezondheidscentrum, zoals fysiotherapie, buitenpoli van het ziekenhuis, apotheek, thuiszorg en verloskunde. We hebben een goede onderlinge samenwerking. Sociale domein en medische zorg in één gebouw, dat is een enorm voordeel.’

Beviel de sessie?

‘Het was heel goed georganiseerd. Wij hadden ons hele netwerk opgetrommeld. De GGD vertelde over demografische ontwikkelingen in Krimpen aan den IJssel, de gemeente over gezondheidsstatistieken in onze gemeente. Krimpen aan den IJssel bleek goed te scoren in hoe mensen hun gezondheid ervaren. Wat ik wel schrikbarend vond, overigens niet landelijk afwijkend: 46 tot 48% van de 65-plussers voelt zich eenzaam. Er volgde een discussie over de oplossing en de specialist ouderengeneeskunde zei: “Het is maar hoe je eenzaamheid definieert.” Eenzaamheid is een beleving en dat kunnen we niet oplossen. Het is iets anders dan isolement, een veel groter probleem dat moeilijk oplosbaar is.

Wat vooral bleek: de onderlinge communicatie tussen het medische en sociale domein kan toch nog beter! Hoe houd je elkaar op de hoogte en wat deel je? En hoe pas je dat in de privacywetgeving in? Je kunt niet zomaar ongevraagd op de stoep staan bij een geïsoleerde zorgmijder, zeker niet als iemand heeft gemeld geen hulp te willen.’

Niels Heins is praktijkhoudend huisarts in Krimpen aan den IJssel, een dorp van 30.000 inwoners. In Krimpen aan den IJssel zijn de meeste gezondheids- en welzijnsvoorzieningen sinds zes jaar ondergebracht in één gezondheidscentrum en werkt men al decennia lang intensief samen in de wijk.

 

‘In onze gemeente zit alle zorg en welzijn in één centrum’

Wat heeft de werksessie opgeleverd?

‘NHG-sessieleider Karolien van den Brekel zei: “Wat zitten jullie hier mooi!”, maar wist ook de vinger op de zere plek te leggen. We gingen met ons groepje te diep de inhoud in; zij behield het overzicht, hielp ons naar de kernvraag: hoe benader je mensen in een isolement? Je trekt niet alles naar je toe, maar gebruikt je netwerk en schakelt bijvoorbeeld de seniorenconsulent in, was een conclusie. Samenwerken loont.

Bij ons is het historisch al zo dat veel disciplines in één gebouw zitten. Toch moet je oppassen: zie je je elkaar nog wel? De verbinding blijven zoeken, ondanks de drukte. Maar alle disciplines binnenshuis en bij de gemeente zijn bij ons heel benaderbaar. Al moet ik zeggen dat ik door de werksessie weer mensen heb ontmoet die ik nog niet kende.’

Wilt u ook samenwerken in de wijk? Dehttps://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/nhg-praktijkhandleiding_samenwerken_aan_gezondheid_in_de_wijk_web_1.pdf+ gratishttps://www.nhg.org/actueel/nieuws/gratis-pin-samenwerken-aan-gezondheid-de-wijkhelpen u om een start te maken, ziehttps://www.nhg.org/preventieindebuurt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen