Nieuws

Invloed leeromgeving op opleidingsresultaten

Gepubliceerd
2 november 2017
Opleidingsresultaten zijn afhankelijk van de kwaliteiten van het individu, de gebruikte didactiek en van de context, de ‘leeromgeving’. In het onderwijs gaat veel aandacht uit naar dat individu en de onderwijsmethoden, en veel minder naar de leeromgeving. Ten onrechte, zo laat een Nederlands onderzoek zien.
Met dit onderzoek wilden de onderzoekers inzicht krijgen in de effectiviteit van het populaire competentiegerichte opleiden. Het onderzoeken van dergelijke grote concepten is praktisch onmogelijk en daarom zochten de onderzoekers naar afgeleide uitkomstmaten. Zij beredeneerden dat de leeromgeving een van de kenmerken is die bij uitstek nodig is bij competentiegestuurd leren. Zij onderzochten daarom de hypothese dat een goede leeromgeving de specialist beter voorbereidt op de latere werksituatie. Of deze aanname – dat dit een uniek kenmerk is voor competentiegestuurd leren – klopt, is discutabel; het onderzoeken ervan is zeker interessant.
Met een retrospectief ingevulde vragenlijst werden de concepten ‘klaar zijn voor de praktijk’ en ‘kwaliteit van de leeromgeving’ in kaart gebracht bij 143 specialisten (respons 43%). De analyse, gebaseerd op meerdere sociale en onderwijskundige theorieën gevolgd door een complexe statistische exercitie, leverde boeiende resultaten op voor onderwijsgevers. Het belang van de leeromgeving bleek groter dan het beeld over persoonlijke kwaliteiten en de aandacht voor competenties tijdens de opleiding.
Het creëren van een cultuur die leren stimuleert is een belangrijke determinant van goed onderwijs. En wees eerlijk: bewaren we niet allemaal sterke herinneringen aan delen van de opleiding waar de cultuur geweldig, of juist vreselijk was? En blijft dit niet jaren nawerken op je eigen motivatie in het dagelijkse werk?
Sjoerd Hobma

Literatuur

  • 1.Dijkstra IS, et al. How educational innovations and atttention to competencies in postgraduate medical education relate to preparedness for practice: the key role of the learning environment. Perspect in Med Educ 2015;4:300-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.