Nieuws

Inzet van mobiele telefoon verbetert cardiovasculair risicoprofiel

Gepubliceerd
2 mei 2016

E-health is steeds gebruikelijker in de Nederlandse huisartsenpraktijk, maar is nog weinig evidence-based. Patiënten met hart- en vaatziekten motiveren tot een gezonde leefstijl kan mogelijk verbeterd worden met e-health. Nieuw onderzoek laat zien dat een combinatie van telefoongesprekken en sms-berichten het cardiovasculair profiel verbetert ten opzichte van gebruikelijke zorg.

Argentijnse onderzoekers deelden 637 deelnemers willekeurig in om ofwel maandelijks motiverende telefoongesprekken te hebben en wekelijks een gepersonaliseerde sms te ontvangen over dieet en fysieke activiteit (n = 316) dan wel gebruikelijke zorg te krijgen (n = 321). Deelnemers woonden in steden in Argentinië, Guatemala en Peru, hadden een lage sociaal-economische status, waren tussen de 30 en 60 jaar oud en hadden bij aanvang een systolische bloeddruk van 120-139 mmHg. Uitkomstmaten na 12 maanden waren bloeddruk, gewicht, gemeten buikomvang en gevolgd dieet.

Door de interventie veranderde de systolische bloeddruk niet ten opzichte van gebruikelijke zorg (-0,37; 95% BI -2,15 tot 1,40 mmHg). Het gewicht in de interventiegroep nam wel significant meer af dan in de controlegroep (-0,66; 95% BI -1,24 tot -0,07 kg), evenals inname van vet en suikerrijk voedsel. In de subgroep met deelnemers die meer dan 75% van de telefoongesprekken volgden, waren de effecten op gewicht (-4,85 kg) en buikomvang (-3,3 cm) duidelijk groter dan in de controlegroep en in de groep met deelnemers die minder dan 50% van de telefoongesprekken volgden.

Dit onderzoek laat zien dat mobiele telefonie (gesprekken en sms) effectief kan zijn bij patiënten met een lage SES. Ook is duidelijk dat het effect toeneemt bij intensiever mobiel contact. Nadelen zijn dat niet geheel duidelijk is wat ‘gebruikelijke’ zorg inhield en dat de follow-up relatief kort was (12 maanden). Wel ondersteunen deze resultaten de Nederlandse huisarts om e-health interventies te gebruiken voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Rubinstein A, et al. Effectiveness of an mHealth intervention to improve the cardiometabolic profile of people with prehypertension in low-resource urban settings in Latin America: a randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:52-63.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.