Nieuws

Jan van Es-prijs

Gepubliceerd
7 september 2011

Elk jaar wordt deze prijs voor de beste CAT (Critically Appraised Topic) tijdens de NHG wetenschapsdag uitgereikt. Elke huisarts-in-opleiding in Nederland kan meedoen. Een jury beoordeelt de inzendingen en adviseert het bestuur van de Stichting Jan van Es prijs. Deze jury bestaat uit twee leden, van wie er een lid is van de NHG-Verenigingsraad en een lid van de redactie van H&W. Volgens het reglement moet de prijs uitgereikt worden aan een CAT die over een voor huisartsen relevant onderwerp gaat, een originele vraagstelling heeft, helder is verwoord en het beschrevene kritisch reflecteert. Daarnaast moet de CAT van onberispelijke kwaliteit zijn om de prijs te verdienen. Helaas was dat dit jaar niet het geval. De jury was unaniem van oordeel dat er onder de dertien inzendingen geen CAT zat die van zodanige uitzonderlijke kwaliteit was dat de prijs toegekend kon worden. Het bestuur heeft dit advies van de jury overgenomen. Het gebeurt vaker dat inzendingen van een te laag niveau zijn en het betekent ook dat een prijs garant staat voor een bijzondere prestatie en niet per definitie elk jaar wordt uitgereikt. De jury hoopt en verwacht daarom dat er volgend jaar weer veel aios de uitdaging aan zullen gaan en massaal onberispelijke CAT’s gaan insturen voor de Jan van Es-prijs. (Theo Verheij)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen