Nieuws

In je hok!

Gepubliceerd
10 juni 2005

Aandacht voor sekse verbetert de kwaliteit van zorg. Deze kennis is verweven in de huidige huisartsopleiding. Uit eigen ervaring weet ik dat er in dit onderwijs echter een gebrek is aan praktische casuïstiek om je bewust te maken van het belang van sekse in de consultvoering. Deze casuïstiekbundel is een antwoord op dat gebrek. Het bestaat uit vijftig patiëntencasussen uit de dagelijkse praktijk. Hoewel de factor sekse in de casuïstiek centraal staat, zijn ook andere aspecten van diversiteit, zoals etniciteit, sociaal-economische status, seksuele geaardheid en leeftijd opgenomen. De onderwerpen zijn onderverdeeld in de volgende vijf thema’s: reproductieve gezondheid, seksualiteit, lichamelijke klachten, psychische en psychiatrische klachten, en communicatie. Naar aanleiding van elke casus stellen de auteurs enkele vragen die aanzetten tot discussie: ‘Welke reactie roept het gedrag van de patiënt bij u op? Wat vindt u van de aanpak van de huisarts?’ Als je deze vragen bediscussieert in een groep hoor je verschillende opvattingen en kom je er achter wat je eigen opvattingen zijn. Na afloop van iedere casus volgt een ‘docentinstructie’ met achtergrondinformatie over de casus. De docent kan met deze informatie meer diepgang en sturing geven aan een discussie. Het boek is geschreven voor gebruik in het medisch onderwijs. Daarnaast is het ook prima te gebruiken in een ander groepsverband, bijvoorbeeld een HAGRO. Het is niet zinvol het boek zelfstandig door te nemen, omdat juist de discussie met anderen je bewust maakt van je eigen opvattingen. Wat het boek extra nuttig maakt, is de herkenbaarheid van de casuïstiek. Zo kan ik me bij verschillende casussen een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk herinneren. Mensen die er niet van houden om in hokjes te denken kunnen de duidelijk aanwezige afbakening tussen de beschreven groepen storend vinden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen