Nieuws

Jeuk

Gepubliceerd
20 mei 2009

Met dit boek over jeuk doen de auteurs een poging om actuele informatie te bieden ter ondersteuning van de (huis)arts in de diagnostiek en behandeling van jeuk, en dat is prijzenswaardig. Jeuk is een veelvoorkomende klacht en menig huisarts vindt het een lastig probleem. Na de hoofdstukken over de pathofysiologie en de anamnese komen huidziektes en inwendige ziektes die met jeuk gepaard kunnen gaan aan bod. Men wijdt aparte hoofdstukken aan psychogene jeuk, anogenitale jeuk, jeuk bij tropische infectieziektes en jeuk bij ouderen, kinderen en zwangeren. De behandeling komt deels in een apart hoofdstuk aan bod en komt deels in de verschillende hoofdstukken ter sprake. In de tekst is dit terug te zien door het blauwe, verticale lijntje dat bij behandeladviezen staat. In de tekst is aandacht voor de doelmatigheid van de behandeling, en maken de auteurs bijvoorbeeld duidelijk waarom het routinematig voorschrijven van antihistaminica niet zinvol is. Het boekje leest makkelijk. En al lezend heb ik een paar keren gedacht: o ja, goed om aan te denken. Zo is de jeukanamnese handzaam, bedoeld om inzicht te krijgen in de manier waarop mensen met jeuk omgaan en de gevolgen die jeuk heeft voor het dagelijkse leven. Het gebruiken van de VAS-schaal kan je helpen bij de behandeling van jeuk. Verwijzing voor cognitieve gedragsinterventies kan in sommige situaties zinvol zijn. De kwaliteit van de verschillende hoofdstukken is zeer wisselend. Wat ik zelf het meest miste in het boekje is een goed hoofdstuk over de anamnese. Dit is nu beperkt tot een tabel met een aantal vragen. Wat de betekenis van een vraag is voor de diagnose wordt niet duidelijk. De behandeladviezen zijn over het algemeen vooral praktisch. Of deze gebaseerd zijn op praktijkervaring of evidence based zijn, is niet duidelijk en ze komen soms niet overeen met de NHG-Standaarden. Ondanks deze beperkingen, zijn er een aantal handige behandeladviezen te vinden voor chronische jeuk bij verschillende aandoeningen. Voor een volgende uitgave zou het een verbetering zijn als de websites overzichtelijk bijeenstaan, in plaats van verspreid in de tekst en literatuurlijst. Francien Pingen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen