Nieuws

Jonge huisartsen in de WONCA

Gepubliceerd
10 juli 2004

Tijdens de WONCA-Europe in Amsterdam kwam voor het eerst een groot aantal huisartsen-in-opleiding en jonge dokters bij elkaar. Niet alleen waren er bijna 500 heel enthousiaste Nederlandse haio's, er was ook een aparte Junior Doctor Conference. De 66 deelnemers uit 11 landen bespraken in die bijeenkomsten hun opleiding, specifieke problemen met en verschillen in hun positie in de opleiding en vooral hun visie op de toekomst van de huisartsgeneeskunde. De deelnemers misten een platform in Europa om juist over deze zaken met elkaar en met beleidsmakers te kunnen spreken. Ze riepen de WONCA op tot het oprichten van een aparte afdeling voor jonge dokters en haio's. Die groep zou dan een vergelijkbare status moeten krijgen als EURACT (de Europese werkgroep voor onderwijs) of de EQUIP (die voor kwaliteitsbevordering). Een verslag van de conferentie staat verderop in In de Praktijk. Ook elders in deze H&W besteden we aandacht aan opvattingen van haio's en de kwaliteit van de opleiding en dat willen we ook graag blijven doen. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen