Nieuws

Juiste begeleiding bij problematisch alcoholgebruik

Gepubliceerd
5 september 2013
Huisartsen ervaren de begeleiding van patiënten met problematisch alcoholgebruik soms als lastig en moeizaam. Tegenwoordig zijn er verscheidene effectieve kortdurende interventies beschikbaar voor de eerste lijn om dit probleem aan te pakken. Engelse onderzoekers vergeleken drie verschillende interventies met elkaar om te kijken of intensievere interventies effectiever zijn.
Aan dit onderzoek deden 24 huisartsenpraktijken mee in Londen, het zuidoosten en het noordoosten van Engeland. De praktijkmedewerkers werden onderwezen in de interventietechnieken. Patiënten op het spreekuur, risicopatiënten (psychische problemen, gastro-intestinale problemen, hypertensie en kleine ongevallen) en nieuw ingeschreven patiënten werden na randomisatie benaderd. Van deze groep (3562) waren 2991 patiënten (84%) geschikt voor screening. Negenhonderd patiënten (30,1%) voldeden aan de criteria van problematisch alcoholgebruik. Hiervan deden 756 patiënten (84,0%) mee aan het onderzoek.
De deelnemers werden blind gerandomiseerd over 3 interventietechnieken. De baselinemeting bestond uit een AUDIT-vragenlijst; een scorelijst over de mate van alcoholgebruik. Groep 1 kreeg uitleg over de uitslag en een patiëntenfolder over het effect van alcohol. Groep 2 kreeg naast uitleg en patiëntenfolder een kortdurend advies van 5 minuten. Het advies was gericht op de gezondheidsrisico’s van problematisch alcoholgebruik. Groep 3 kreeg naast uitleg, patiëntenfolder en kortdurend advies een apart leefstijladviseringsconsult van 20 minuten. Hierbij werd gebruikgemaakt van motiverende gesprekstechnieken. Van groep 3 kregen uiteindelijk 143 patiënten (57%) het leefstijladviseringsgesprek. Na 6 en 12 maanden was de follow-upratio respectievelijk 85% en 82%. In alle groepen was er na 6 en 12 maanden een daling van de AUDIT-score, maar er was geen significant verschil in de AUDIT-score tussen de 3 groepen.
De onderzoekers concluderen dat er vooralsnog geen bewijs is om meer te doen dan het vaststellen en benoemen van problematisch alcoholgebruik en de patiënt informeren met een patiëntenfolder. Veel huisartsen zullen dit al in enige vorm doen.
Martijn Sijbom

Literatuur

  • 1.Kaner E, et al. Effectiveness of screening and brief alcohol intervention in primary care (SIPS trial): pragmatic cluster randomised controlled trial. BMJ 2013;346:e8501.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen