Nieuws

‘Kaderhuisarts biedt onafhankelijke informatie’

Gepubliceerd
5 oktober 2020
Obaid Sediq wilde hartchirurg worden. De geschiedenis en zijn levensloop kwamen ertussen, maar door de NHG-Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten ging een wens in vervulling.
0 reacties

Obaid Sediq: ‘Ik kom uit Afghanistan. Met hoge cijfers voor het toelatingsexamen begon ik in Kabul aan geneeskunde. Afghanistan is een derdewereldland met beperkte mogelijkheden, destijds communistisch georiënteerd. Een kleine groep mocht in het buitenland studeren, alleen binnen het Oostblok. De DDR, Oost-Duitsland, lag dichtbij het westen en had het hoogste niveau. Ik heb doorgezet tot ik een studiebeurs naar Oost-Duitsland kreeg.

Al vroeg was ik geïnteresseerd in hart- en vaatziekten; hartchirurgie was het ultieme doel. Was ik in Oost-Duitsland gebleven, dan was ik misschien hartchirurg geworden. Maar ik ging werken in Afghanistan, ben voor de Taliban gevlucht en kwam in Nederland terecht. Na 1,5 jaar Universiteit Groningen was ik gediplomeerd Nederlands arts.

Preventie hart- en vaatziekten houden we in de eerste lijn

Huisarts worden was daarna een bewuste keuze, niet zozeer een alternatief voor chirurgie. Het was inmiddels 10 jaar later, ik was ouder, had een gezin, de taal en cultuur waren anders. Huisartsgeneeskunde, heel breed, sloot goed aan bij mijn ervaringen in Afghanistan, want daar ben je arts voor alles en iedereen. Ik zie niet, zoals veel cardiologen tegenwoordig, uitsluitend een specifieke groep zoals ouderen met hartfalen, maar alle leeftijden.

Later ontdekte ik de NHG-Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten (HVZ), met een divers expertisegebied, van primaire preventie voor mensen die nog geen klachten hebben, tot secundaire preventie bij stabiele patiënten met chronische klachten van hartfalen, ritmestoornissen, ischemische hartziekten, en patiënten die stabiel zijn na een beroerte, embolie of aneurysmaoperatie. Ik ben toch nog expert geworden in hart- en vaatziekten.’

Onafhankelijk en wetenschappelijk

‘In je kaderopleiding HVZ leer je verbanden leggen. Wat je moet doen heb je al geleerd als huisarts. Het waarom, de wetenschappelijke onderbouwing, leer je in de kaderopleiding. Elke arts weet boven welke waarde je een hoge bloeddruk hebt, maar de kaderhuisarts weet ook waarom die waarde is gekozen. Waarom wij op een bepaalde manier risico’s inventariseren en behandelen. We hebben zelfs geleerd waarom wij überhaupt die richtlijnen hebben en hoe die worden ontwikkeld. Als huisarts weet je dat een behandeling werkt, maar als kaderhuisarts kun je dat objectief onderbouwen. Je bent onafhankelijk. Als huisarts kun je voor 1 ziekte uit vele middelen kiezen, als kaderhuisarts zoek je het wetenschappelijke bewijs dat een middel werkt.’

Team van experts

‘Kaderhuisartsen slaan medisch-inhoudelijk een brug tussen huisartsgeneeskunde en de tweede lijn. Met 2 kaderhuisartsen HVZ adviseren wij Zorggroep West-Brabant inhoudelijk om de richtlijnen regionaal aan te passen en stellen we protocollen op. Soms vloeit er een project uit voort, zoals ons pilotproject voor ketenzorg hartfalen. Met een team experts van 2 kaderhuisartsen, een cardioloog en deskundigen van Bravis Ziekenhuis en de zorggroep hebben wij op 23 januari 2020 een kick-offsymposium hartfalen georganiseerd voor cardiologen, huisartsen en praktijkondersteuners. Tijdens het congres kwamen huisartsen op me af: ‘Hé Obaid, ben jij ook kaderhuisarts?’ Ik was toen net afgestudeerd als kaderhuisarts, in december 2019.

Wat ik graag zou willen is dat de collega-huisartsen in mijn regio kaderhuisartsen zouden benaderen voor advies. Een collega met een vraag over de preventie van een cardiovasculaire ziekte kan mij altijd via mijn praktijk bereiken.

Wij kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten, verenigd in onze expertgroep HartVaatHAG, delen expertise met onze eerstelijnscollega’s. Mensen weten vaak wel dat je kaderhuisarts bent, maar niet wat je doet. Of ze denken, ‘Waarom zou ik Obaid bellen, dan bel ik wel de cardioloog; ik heb zelf ook 30 jaar ervaring als huisarts.’ Wij delen onze kennis met eerstelijnscollega’s zodat de preventie en het managen van hart-vaatziekten blijven waar ze horen: in de eerstelijnszorg.’

Obaid Sediq, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten in Roosendaal: ‘De kaderhuisarts zorgt voor op wetenschap gebaseerde, objectieve en onafhankelijke scholing en deskundigheid.’

Voor de NHG-Kaderopleiding Hart- en vaatziekten, zie de website van Hart- en Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHag) en NHG.org/kaderopleiding. De eerstvolgende kaderopleiding HVZ start in maart 2021.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen