NHG Forum

Kaderopleiding Palliatieve zorg

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Samenvatting

Er is alle reden om aandacht aan het opleiden van huisartsenkader te besteden. In de districten is steeds meer behoefte aan kaderfunctionarissen die als docent en consulent kunnen optreden. Het opleiden van specifieke deskundigen is ook nodig voor een verdere professionalisering van het vak. En kadervorming biedt mogelijkheden voor de persoonlijke carrièrevorming van huisartsen. Van de zeven geplande opleidingen op klinische deelgebieden is de Kaderopleiding Palliatieve zorg de eerste die nu van start is gegaan, met maar liefst vijftig deelnemers.

Docenten en deelnemers

In januari 2001 is de opleiding begonnen. Bijna zeventig huisartsen hadden zich ervoor ingeschreven. Vijftig van hen zijn uiteindelijk toegelaten; zij worden opgeleid tot consulent Palliatieve zorg. Er is naar gestreefd dat er na afronding van de opleiding een optimale spreiding over de districten zal ontstaan. De opleiding duurt anderhalf jaar en wordt begeleid door vijf docenten. Elke docent heeft een groep van tien deelnemers onder zijn of haar hoede. In de wandelgangen wordt gesproken over een ‘mentorgroep’.

De opleiding tot dusver

In het eerste halfjaar waren er vijf opleidingsdagen (begonnen werd met een tweedaagse bijeenkomst). De verschillende onderwerpen zijn steeds ingeleid met een van tevoren door te nemen lees-/leerpakket. De informatie hiervan is grotendeels afkomstig uit het al jaren draaiende ‘distance learning curriculum’ uit Wales. Voor elke opleidingsdag worden inhoudelijk deskundigen verzocht om het betreffende onderwerp op een zo interactief mogelijke wijze uit te diepen. Van de deelnemers wordt gevraagd om achteraf een huiswerkopdracht over dit onderwerp te maken. Deze maakt na beoordeling deel uit van het uiteindelijke studieresultaat. Iedere deelnemer krijgt bovendien de opdracht een presentatie te houden over een onderwerp binnen het kader van de opleiding, doet een stage en voert een kwalteitsproject uit. Beoordeling van deze onderdelen wordt ook in het eindresultaat meegenomen.

Positieve geluiden

Uit evaluatie door de deelnemers blijkt dat zij zeer positief zijn over de inhoud van de opleiding al zijn er ook kanttekeningen, met name in het begin over de logistiek. De sfeer binnen de groep is uitstekend, en de cursusonderdelen worden met veel inzet gevolgd. De Kaderopleiding Palliatieve zorg staat nu goed op de rails en wordt enthousiast ontvangen. In een volgend nummer van dit katern zullen deelnemers over hun ervaringen vertellen.

Andere kaderopleidingen

In de afgelopen jaren zijn door de betreffende opleidingscommissies de eindtermen geformuleerd voor nog zes kaderopleidingen op klinische deelgebieden: Astma/COPD, Cardiovasculaire aandoeningen, Diabetes mellitus type 2, Gastro-enterologie, GGZ en Urogynaecologische aandoeningen. De Kaderopleiding GGZ wordt momenteel samen met de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkeld. Deze opleiding begint april volgend jaar met maximaal 25 deelnemers (één per district) en zal twee jaar duren. Er wordt daarbij dankbaar gebruikgemaakt van de ervaringen die nu met de Kaderopleiding Palliatieve zorg worden opgedaan. Voor de overige vijf klinische deelgebieden is de ontwikkeling van de kaderopleidingen in gang gezet. Ook over algemene onderwerpen komen er kaderopleidingen; deze zijn deels nog ontwikkeling, deels al van start gegaan. (RH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen