Nieuws

KANS op hoge invaliditeit

Gepubliceerd
16 februari 2016

In Nederland wordt de prevalentie van chronische klachten aan de arm, nek en of schouder (KANS) geschat op 19%. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar prognostische factoren. Nieuw onderzoek laat zien dat 8,8% van de patiënten met KANS een ziektebeloop heeft met een hoge invaliditeit en dat dit beloop is geassocieerd met somatisatie, stress, kinesiofobie, een slechte algehele gezondheid en musculoskeletale comoribiditeit.

Miedema et al. hebben een prospectief onderzoek naar patiënten met KANS in de eerste lijn verricht. In de regio Rotterdam includeerden 21 huisartspraktijken 682 patiënten met een nieuwe episode van KANS, die gedurende 2 jaar gevolgd werden. Het betrof patiënten tussen de 18 en 64 jaar met klachten die niet gerelateerd konden worden aan een trauma of onderliggend lijden. Naast de standaardzorg van de huisarts vulden de patiënten iedere 6 maanden een vragenlijst in. Invaliditeit werd gemeten met de ‘Disability of Arm Shoulder and Hand questionnaire’ (DASH). Ook werden er mogelijke prognostische factoren nagevraagd door middel van gevalideerde vragenlijsten.

Wat betreft het ziektebeloop werden de patiënten verdeeld over 3 groepen. Groep 1 (67,6%) bestond uit patiënten met een snel herstel. Groep 2 (23,6%) vertoonde een matig herstel en groep 3 (8,8%) vertoonde  hoge invaliditeit. De laatste groep bestond uit patiënten met een continu hoge score op de DASH en patiënten met fluctuerende scores op een relatief hoog niveau. Deze groep had ook het grootste percentage patiënten met comorbiditeit, zowel musculoskeletaal (81,7%) als non-musculoskeletaal (43,3%), en met een slechte algehele gezondheid (46,7%).

Bijna alle onderzochte prognostische factoren vertoonden een relatie met hoge invaliditeit. Onder degenen met de sterkste relatie bevonden zich de psychosociale variabelen ‘somatisatie, stress en kinesiofobie’ en de fysieke variabelen ‘slechte algehele gezondheid en musculoskeletale comorbiditeit’. Factoren identificeren die het ziektebeloop van KANS voorspellen, kan de huisarts helpen om de patiënten met een kans op een hoge invaliditeit vroeg te herkennen. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de patiënten met een hoge invaliditeit ook een slechtere gezondheid hebben, wat de interpretatie van voorspellende factoren moeilijker maakt. 

Miedema HS, et al. Disability trajectories in patients with complaints of arm, neck and shoulder (CANS) in primary care: a prospective cohort study. Phys Ther 2015 December 4. [Epub ahead of print]

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen