Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
30 oktober 2013
1. Juist / 2. Onjuist
Bij vermoeden van een koortsconvulsie wijst de huisarts tijdens het telefonisch contact op het vrijhouden van de ademweg. Laat het kind in buik- of zijligging liggen. Een directe visite is daarna aangewezen. Als de convulsie bij aankomst nog niet voorbij is, wordt ter coupering van de aanval diazepam rectaal toegediend, als rectiole (helemaal leegdrukken) of met een injectiespuit zonder naald. De dosering is leeftijdsafhankelijk: jonger dan 1 jaar 0,5 mg/kg lichaamsgewicht, 1-3 jaar 5 mg, ouder dan 3 jaar 10 mg diazepam rectaal. Houdt de convulsie aan, herhaal dan dezelfde dosis na tien minuten. Indien het kind na vijftien minuten nog trekkingen vertoont, is een spoedopname noodzakelijk.
Berger MY, Boomsma LJ, Albeda FW, Dijkstra RH, Graafmans TA, Van der Laan JR, et al. NHG-Standaard Kinderen met koorts (tweede herziening). www.nhg.org.
3. Juist / 4. Juist / 5. Juist
Criteria voor een ernstige COPD-exacerbatie zijn: (toename van de) dyspnoe in rust, moeite met uitspreken van een hele zin, niet plat kunnen liggen; ademhalingsfrequentie > 30/min (bij zeer ernstige exacerbaties neemt de ademfrequentie weer af!); hartslag > 120/min; gebruik van hulpademhalingsspieren.
Smeele IJM, Van Weel C, Van Schayck CP, Van der Molen T, Thoonen B, Schermer T, et al. NHG-Standaard COPD (Tweede herziening). www.nhg.org.
6. Juist / 7. Juist / 8. Juist
Torsio testis is een (per)acuut ziektebeeld dat vooral optreedt op de kinder- en adolescentenleeftijd (12-18 jaar) met uitloop tot 24 jaar. Bij mannen ouder dan 24 jaar is het een zeldzaamheid. In 30-50% van de gevallen blijkt in de weken tot maanden voorafgaand aan de torsio testis sprake van torsie en retorsie, wat de patiënt bemerkt als aanvallen van scrotale pijn die vanzelf weer overgaan. Herstel van de doorbloeding van de testikel binnen 4 tot 6 uur leidt tot volledig herstel van de functie.
Bosch JHLR, Prins A, redactie. Urologie. Praktische huisartsgeneeskunde (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
Keeman JN, Schadé E, redactie. Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
9. Onjuist / 10. Juist
In de acute fase van urinesteenlijden verwijst de huisarts naar de uroloog bij koorts (gevaar van pyonefrose) of niet te beheersen pijn ondanks maximale pijnstilling. Ook kinderen jonger dan 12 jaar en zwangeren krijgen direct een verwijzing.
Arndt UP, Van Koningsbruggen PJW, Salden NMA, Visser HS, Van der Wal J, Van Lieshout J. NHG-Standaard Urinesteenlijden (eerste herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen