Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
1 oktober 2014
1. Juist / 2. Onjuist
Een kind met hooggradige hypermetropie presenteert zich niet met minder goed zien, maar met scheelzien. Altijd is dat in de leeftijdscategorie &lt 4 jaar. Het kind moet wegens die hooggradige hypermetropie sterk accommoderen, ook bij zien in de verte. Accommoderen gaat samen met convergeren. Als je convergeert bij zien in de verte (waarbij de oogassen parallel horen te staan) ga je scheelzien. Scheelzien leidt tot dubbelbeelden. Dubbelbeelden worden boven de leeftijd van 8 maanden niet meer geaccepteerd door het menselijk cerebrum. Eén beeld wordt dus onderdrukt, waardoor een suboptimale ontwikkeling plaatsvindt van de n. opticus aan die kant en langzaam maar zeker slechtzienheid ontstaat: amblyopie. Ingrijpen is nodig voor het zesde jaar, liever nog voor het vierde, ook om het dieptezien (waarvoor goed zien met twee ogen nodig is) te behouden. Het enige zinvolle bij vermoeden van amblyopie (op grond van de anamnese) is verwijzing naar de orthoptist. De moeite van zelf refractieonderzoek doen bij kleine kinderen kan de huisarts zich beter besparen.
NHG-werkgroep Refractieafwijkingen. NHG-Standaard Refractieafwijkingen. www.nhg.org.
Stilma JS, Voorn ThB, redactie. Oogheelkunde. Praktische huisartsgeneeskunde (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
3. Onjuist / 4. Onjuist
Per juli 2013 zijn de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het bijbehorende Besluit in werking getreden. In Nederland heeft de wetgever bewust gekozen voor dit meldrecht en niet voor een wettelijke meldplicht. Aan een wettelijke meldplicht kleven meer nadelen dan voordelen, zoals zorgmijdende ouders of defensief meldende artsen. Meldrecht houdt de afweging bij de arts. De KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld biedt handvatten voor het maken van die afweging. De arts doet zijn melding in beginsel op naam, maar kan desgewenst anoniem blijven ten opzichte van het gezin waarover hij (zonder toestemming) informatie aan het AMK verstrekt, als dit noodzakelijk is in verband met de veiligheid van de cliënt of anderen, met de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe het kind behoort of in verband met zijn eigen veiligheid. De arts gaat terughoudend om met de mogelijkheid van anonimiteit en vermeldt uitdrukkelijk waarom hij daarvan gebruik wil maken.
http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/Stappenplannen-meldcode/Stappenplan-kindermishandeling.htm
5. Onjuist / 6. Onjuist / 7. Juist
De symptomen van een vasovagale collaps zijn: geleidelijk beroerd worden met vagale verschijnselen als bleekheid, misselijkheid, profuus transpireren, geeuwerigheid, bradycardie en pupildilatatie. Factoren die een vasovagale collaps bevorderen zijn lang staan, medicatie (met name nitroglycerine of diuretica), verminderde weerstand en alcoholgebruik. Bij een collaps door een ritmestoornis, zoals een ventriculaire tachycardie of bradyaritmie, daalt door het wegvallen van de pompfunctie het hartminuutvolume, met na 3 tot 4 seconden duizeligheid en na 5 tot 10 seconden acute spierverslapping, bewustzijnsverlies en lijkbleek wegtrekken van de patiënt. Na ritmeherstel is de patiënt meteen weer helder en heeft vaak een opvallend rood gelaat.
De Jongh TOH, De Vries H, Grundmeijer HGLM, redactie. Diagnostiek van alledaagse klachten (3e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2011.
Keeman JN, Schadé E, redactie. Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
8. Juist / 9. Onjuist / 10. Juist
Clusterhoofdpijn is een herhaaldelijk optredende, zeer heftige, intense eenzijdige pijn van het aangezicht en/of hoofd gedurende 15 tot 180 minuten, variërend van eenmalig om de dag tot 8 maal per dag. De pijn gaat vaak gepaard met een ipsilateraal rood en/of tranend oog, neusverstopping, ooglidoedeem, pupilvernauwing en/of hangend ooglid, verhoogde zweetsecretie van voorhoofd/gelaat, onrustig gevoel en bewegingsdrang. De pijnaanvallen treden opvallend vaak ’s nachts op. De clusters treden op in een periode van enkele weken tot maanden.
NHG-werkgroep Hoofdpijn. NHG-Standaard Hoofdpijn (derde herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen