Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
4 februari 2015
1. Juist / 2. Juist / 3. Juist
Koude kompressen kunnen verlichting geven bij allergische conjunctivitis. Bij medicamenteuze behandeling zijn antihistaminicum-oogdruppels eerste keus. Bij onvoldoende effect kunnen gedurende maximaal drie dagen prednisolon-oogdruppels 0,5% 3-4 dd 1 druppel aan het antihistaminicum worden toegevoegd; hiertoe volstaat het voorschrijven van één minim. Corticosteroïd-oogdruppels kunnen effectief zijn bij de acute en chronische vormen van allergische conjunctivitis. In verband met de mogelijke oculaire bijwerkingen, zoals verhoging van de intraoculaire druk, virale infecties en cataractvorming, wordt het gebruik bij allergische conjunctivitis beperkt tot enkele dagen en alleen bij ernstige klachten.
Rietveld RP, Cleveringa JP, Blom GH, Baggen MEJM, Bink D, Oltheten JMT, et al. NHG-Standaard Het rode oog (eerste herziening). www.nhg.org.
4. Onjuist / 5. Juist
Roodvonk wordt veroorzaakt door een hemolytische streptokok, meestal uit serogroep A, soms C of G. Bij roodvonk legt de huisarts uit dat het beloop in het algemeen gunstig is en complicaties zeldzaam zijn. Hoewel antibiotica de klachtenduur en besmettelijkheid met enige dagen kunnen bekorten, is behandeling bij milde klachten niet noodzakelijk. Voor individuele gevallen van roodvonk geldt geen meldingsplicht. Kinderen mogen naar school of kinderdagverblijf en profylaxe voor contacten is niet nodig.
Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen bij kinderen. Tweede druk. Amsterdam: Elsevier gezondheidszorg, 2009.
Zwart S, Dagnelie CF, Van Staaij BK, Balder FA, Boukes FS, Starreveld JS. NHG-Standaard Acute keelpijn (tweede herziening). www.nhg.org.
6. Onjuist / 7. Juist
De creatinineklaring wordt bepaald op het schatten van de glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) op basis van serumcreatinine, leeftijd, geslacht en etniciteit (de zogenoemde 4-variabelen-MDRD-formule). Op 40-jarige leeftijd is de eGFR gemiddeld 80 ml/min/1,73 m2. Vanaf deze leeftijd neemt de nierfunctie geleidelijk af met ongeveer 0,4 ml/min per jaar. Dit betekent dat een eGFR &lt 90 ml/min/1,73 m2 voor de leeftijd abnormaal kan zijn, met langetermijnconsequenties. Tevens kan een eGFR &lt 60 ml/min/1,73 m2 bij een oudere voor de leeftijd normaal zijn. Nader onderzoek naar secundaire hypertensie is onder andere geïndiceerd bij klinische aanwijzingen, zoals tekenen van het cushingsyndroom, chronische nierschade, hypokaliëmie (≤ 3,5 mmol/l) en therapieresistente hypertensie (TRH). Mogelijke oorzaken van secundaire hypertensie zijn OSAS (snurken, waargenomen apnoes, overmatige slaperigheid overdag), primair hyperaldosteronisme (hypokaliëmie), chronische nierschade (creatinineklaring &lt 30 ml/min, albuminurie of proteïnurie; erytrocyturie), nierarteriestenose door fibromusculaire dysplasie (
NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (tweede herziening). www.nhg.org.
8. Onjuist / 9. Juist / 10. Onjuist
De in Nederland verkrijgbare lokale antimycotica zijn bij een onychomycose niet bewezen effectief. De huisarts geeft adequate voorlichting over de bijwerkingen en interacties van orale antimycotica. Is na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen toch behandeling gewenst, dan schrijft de huisarts bij een onychomycose van de teennagels terbinafine 1 dd 250 mg gedurende drie maanden voor. Na drie maanden wordt de behandeling met het orale antimycoticum gestopt. Is de genezing onvolledig, dan wacht men negen maanden de nawerking van het middel af. Als één jaar na het begin van de kuur de genezing niet volledig is, kan men overwegen nogmaals te behandelen met een nieuwe kuur met het eerder gebruikte middel.
Van Puijenbroek EP, Duyvendak RJP, De Kock CA, Krol SJ, Jaspar AHJ, Loogman MCM. NHG-Standaard Dermatomycosen (eerste herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen