Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
2 maart 2015
1. Juist / 2. Juist
Gezien het natuurlijke beloop van de aandoening is bij asymptomatische ganglia afwachten geoorloofd. Ongeveer de helft van de ganglia verdwijnen spontaan. In het algemeen is de niet-chirurgische behandeling minder effectief dan radicale excisie. Aspiratie van de ganglioninhoud met achterlaten van corticosteroïden heeft geen meerwaarde in vergelijking met alleen aspireren. Bij symptomen als pijn, neurologische uitval of mechanische belemmering is verwijzing naar een chirurg aangewezen. Ook bij recidieven kan worden overwogen de patiënt te verwijzen voor excisie.
Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W, redactie. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. 6e druk. Amsterdam: Reed Business, 2013.
Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JGE, Van der Windt DAWM, Spies MN, Strackee SD, et al. NHG-Standaard Hand- en polsklachten. www.nhg.org.
3. Onjuist / 4. Onjuist
Als bekkenbodemoefeningen na drie maanden niet tot verbetering leiden, heeft bij goede therapietrouw langer doorgaan geen zin. Toepassing van medicamenteuze therapie bij de behandeling van stressincontinentie in de eerste lijn wordt vooralsnog niet aanbevolen. In de literatuur zijn oestrogenen niet bewezen effectief bij stress- of urgeincontinentie.
Lagro-Janssen ALM, Breedveldt Boer HP, Van Dongen JJAM, Lemain TJJ, Teunissen D, Van Pinxteren B. NHG-Standaard Incontinentie voor urine (eerste herziening). www.nhg.org.
www.farmacotherapeutischkompas.nl.
5. Onjuist / 6. Juist
Voorlichting en uitleg over ontstaan en preventie van reisziekte nemen een belangrijke plaats in. Bij zeeziekte treedt na een aantal dagen gewenning op. Een volledig adequate preventie of behandeling tegen reisziekte bestaat niet. Wordt er gekozen voor een medicament dan verdienen de klassieke antihistaminica de voorkeur. Van de klassieke antihistaminica is slechts het relatief dure dimenhydraat onderzocht. Verondersteld wordt dat stoffen als cinnarizine, cyclizine en meclozine even werkzaam zijn. Bovendien zijn ze veel goedkoper, zodat deze de voorkeur verdienen. Waarschuw voor centrale bijwerkingen van de klassieke antihistaminica, zoals sedatie. De tweede generatie antihistaminica zijn niet werkzaam bij bewegingsziekte. Scopolamine, een parasympaticolyticum, geeft veel bijwerkingen (onder andere een droge mond en slaperigheid) en zijn daarom ongeschikt voor personen jonger dan 18 jaar. Scopolamine is effectiever ter preventie van bewegingsziekte dan een placebo.
www.farmacotherapeutischkompas.nl.
Verheij AAA, Knuistingh Neven A, Eekhof J. Bewegingsziekte. Huisarts Wet 2014;57:210-1.
7. Juist / 8. Juist
De indicatie voor palliatieve sedatie wordt gevormd door het bestaan van één of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen (refractaire symptomen), die leiden tot ondraaglijk lijden van de patiënt. Een symptoom is of wordt refractair als geen van de conventionele behandelingen (voldoende snel) effectief zijn en/of deze behandelingen gepaard gaan met onaanvaardbare bijwerkingen. Naast het bestaan van één of meer refractaire symptomen (indicatie) is het een voorwaarde voor continue sedatie dat het overlijden op redelijk korte termijn, dat wil zeggen binnen één tot twee weken wordt verwacht.
KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie, december 2005. www.knmg.artsennet.nl.
Wanrooij BS, Koelewijn M, redactie. Palliatieve zorg. De dagelijkse praktijk voor huisarts en verpleeghuisarts. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2007.
9. Onjuist / 10. Juist
Syfilis veroorzaakt na een incubatietijd van 10 tot 90 dagen in het eerste stadium een pijnloos ulcus (ulcus durum) op de plaats van de besmetting (urogenitaal, anaal, oraal) met regionale lymfadenopathie, die in 1 tot 3 maanden restloos verdwijnt. Het tweede stadium bestaat uit vluchtige huidafwijkingen palmoplantair en op de romp (roseolen) met algemene klachten als koorts, hoofdpijn en een gegeneraliseerde lymfadenopathie. Ook deze verdwijnen binnen 3 maanden spontaan. Zowel het eerste als het tweede stadium kunnen echter symptoomloos verlopen.
Van Bergen J, Dekker J, Boeke J, Kronenberg E, Van der Spruit R, Burgers J, NHG-Standaard Het soa-consult (eerste herziening). www.nhg.org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen