Praktijk

Kennistoets: antwoorden

Gepubliceerd
3 mei 2013
1. Onjuist / 2. Juist / 3. Juist
Als de huisarts (bij routinematig onderzoek) lichtverhoogde transaminasewaarden vindt (ALAT en ASAT anderhalf tot vijfmaal de bovengrens van normaal), dan worden deze na ongeveer vier weken opnieuw bepaald. Indien er serologisch geen aanwijzingen zijn voor een HBV- of HCV-infectie en alcohol, geneesmiddelen of drugs niet de oorzaak lijken, dan vraagt de huisarts een echografie aan van de lever met de vraag of er steatosis hepatis bestaat. Omdat er bij steatosis hepatis meestal sprake is van insulineresistentie, bepaalt de huisarts dan ook het nuchtere glucosegehalte en het lipidenspectrum (totaal cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden).
Van Geldrop WJ, Numans ME, Berg HF, Van Putten AM, Scheele ME, Bouma M. NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen (tweede herziening). www.nhg.org.
4. Juist / 5. Onjuist / 6. Juist
Dysfunctional voiding heeft te maken met niet-fysiologisch en onnatuurlijk reageren op de mictieprikkel. Het kind heeft de gewoonte ontwikkeld de blaasprikkel te onderdrukken. Na verloop van tijd is de bekkenbodem zo gewend aan aanspannen dat ontspannen tijdens de mictie niet goed meer lukt en het kind gaat persen tijdens de mictie. Op den duur kunnen door de continue hypertonie van de bekkenbodem residuvorming en recidiverende urineweginfecties optreden. Vaak hebben deze kinderen ook obstipatie. Blaastraining kan helpen, waarbij een ‘goed’ mictieschema wordt opgesteld waaraan het kind zich thuis en op school moet houden. Daarnaast moet het kind leren de bekkenbodem tijdens de mictie beter te ontspannen, bijvoorbeeld met een voetenbankje en kinder-wc-bril. Verder moet hij persen tijdens de mictie leren voorkomen, bijvoorbeeld door tijdens het urineren op een fluitje te blazen of een liedje te zingen.
Van Bezooijen BPJ, Wiermsa Tj, Schlatmann TJM, Zwartendijk J, redactie. Compendium Urologie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Urologie, 2008.
Bosch JHLR, Prins A. Urologie. Praktische huisartsgeneeskunde. 2e herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
7. Juist / 8. Juist / 9. Juist
Actinische keratosen zijn kleine (tot 1 cm) schilferende, hyperkeratotische bruingrijs gekleurde laesies. Deze komen voornamelijk voor op de handruggen, de onderarmen, het gelaat en het onbehaarde hoofd. De laesies ontstaan door langdurige blootstelling aan uv-straling. Solitaire laesies zijn goed te behandelen met cryotherapie. Multipele laesies kunnen met 5-fluoro-uracilzalf worden behandeld.
Sillevis Smitt JH, Van Everdingen JJE, Starink ThM, Van der Horst HE. Dermatovenereologie voor de eerste lijn. 8e geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009.
Eekhof JAH, Knuistingh Neven A, Opstelten W, redactie. Kleine kwalen in de huisartspraktijk. 5e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2007.
10. Juist
Zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorg. Zij zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zelf gedegen onderzoek te doen. De inspectie houdt hierop nauwlettend toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt. In de Richtlijn rapportage voor het melden van een calamiteit door de huisartsenpost aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg staan de onderdelen waaraan de melding moet voldoen vermeld. Naast analyse van de calamiteit wordt hierbij ook gekeken naar conclusies over de vermijdbaarheid, aanbevelingen en verbeteracties ten aanzien van de organisatie en/of individuele hulpverlener en nazorg voor patiënt en/of familie.
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Leidraad meldingen. www.igz.nl.
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Richtlijn rapportage melding calamiteit huisartsenpost. www.igz.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen