Praktijk

Kennistoets: Dakloosheid

Gepubliceerd
6 juli 2017

1. Wanneer een patiënt dakloos raakt, verliest hij zijn postadres en daarmee zijn zorgverzekering. Per 1 maart 2017 is een belangrijke wijziging van kracht in de medische zorg voor onverzekerde Nederlanders. Wat houdt die wijziging in?

a. Onverzekerden krijgen onbeperkt toegang tot huisartsenpraktijken.

b. De medische zorg aan onverzekerden wordt vergoed, ze blijven onverzekerd.

c. De medische zorg aan onverzekerden wordt vergoed, ze kunnen terug in de verzekering.

 

2. Slockers beschrijft hoe een dakloze van het doktersspreekuur gebruikmaakt. Wat kenmerkt het hulpzoekgedrag en de klachtenpresentatie van de dakloze?

a. De dakloze komt vroeg bij klachten en geeft op het spreekuur meer klachten aan dan er zijn.

b. De dakloze komt laat bij klachten en geeft op het spreekuur minder klachten aan dan er zijn.

c. De dakloze komt laat bij klachten en vertoont op het spreekuur eisend gedrag.

 

3. Daklozen klagen op het spreekuur vaak over de huid, het maagdarmstelsel, de voeten, nek en rug. Over andere aandoeningen hebben ze juist geen klachten. Een voorbeeld daarvan is een aandoening die bij eenderde van de dak- en thuislozen voorkomt en die hulpverleners slecht herkennen. Welke aandoening is dat?

a. Beperkte visus.

b. Medicijnverslaving.

c. Slechthorendheid.

d. Verstandelijke beperking.

 

4. Het klinisch beeld kan bij een zieke dakloze snel verergeren. Waardoor komt dat volgens Slockers?

a. Ze hebben risicofactoren in verschillende orgaansystemen.

b. Ze melden zich pas in een vergevorderd stadium van de ziekte.

c. Ze zijn fragiel, omdat ze jaren op straat hebben geleefd.

 

5. Artsen leggen de eed af (of de belofte) waarin zij zweren aan ieder mens dat ziek is medische zorg te bieden. In de praktijk komt het voor dat huisartsen of ziekenhuizen onverzekerden en daklozen weigeren. Wat zijn de plichten van zorgverleners ten opzichte van onverzekerden?

Zij hebben te allen tijde zorgplicht, ongeacht het gepresenteerde probleem.

Zij hebben alleen zorgplicht als het om medisch noodzakelijke zorg gaat.

Zij hebben pas zorgplicht als het om medisch urgente zorg gaat.

 

6. Daklozen lopen uren met zweetvoeten in vochtige schoenen. Door de inweking neemt de hoeveelheid water in het stratum corneum toe. De huid wordt rimpelig, grijs en week (maceratio cutis). Indrogende behandeling is geïndiceerd, want complicaties liggen op de loer. Welke complicatie(s) zijn dat?

a. Oppervlakkige beschadiging van de huid.

b. Lokale overgroei van schimmel en bacteriën.

c. Huid wordt porte entrée voor bacteriën.

d. Alle opties zijn correct.

 

7. Medische zorg aan daklozen is pas effectief bij integrale zorg, waarbij de dokter samenwerkt met andere instanties zoals de ggd, wijkteams en verslavingszorg. De medische zorg aan daklozen moet laagdrempelig zijn en ook op straat worden verleend. Welke hulpverlener speelt tot op heden een centrale rol in de zorg aan daklozen?

a. De dokter.

b. De praktijkondersteuner.

c. De verpleegkundig specialist.

d. De maatschappelijk werker uit het wijkteam.

 

8. Van Laere stelt dat de huisarts een belangrijke rol kan spelen bij het signaleren en zelfs voorkomen van dakloosheid. Wat hoort de huisarts volgens hem te doen als hij signalen krijgt over huurachterstand en dreigende huisuitzetting?

a. Het probleem aankaarten bij de patiënt en zelf (woon)-instanties inschakelen.

b. Het probleem aankaarten bij de patiënt en hem doorverwijzen naar (woon)instanties.

c. Zonder tussenkomst van de patiënt (woon)instanties inschakelen.

De kennistoets gaat over twee artikelen in dit nummer van H&W, namelijk: Van Laere I, Slockers M, Van den Muijsenbergh M. Huisarts kan dakloosheid voorkomen. Huisarts Wet 2017;60(7):363-5 en Slockers M, Van Laere I, Van den Muijsenbergh M. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet 2017;60(7):360-2.

Antwoorden

1c

Van Laere I, Slockers M, Van den Muijsenbergh M. Huisarts kan dakloosheid voorkomen. Huisarts Wet 2017;60(7):363-5.

2b

Slockers M, Van Laere I, Van den Muijsenbergh M. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet 2017;60(7):360-2.

3d

Slockers M, Van Laere I, Van den Muijsenbergh M. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet 2017;60(7):360-2.

4a

Slockers M, Van Laere I, Van den Muijsenbergh M. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet 2017;60(7):360-2.

5b

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

6d

Van Laere I. Loopvoeten bij zwervers. Klinische les. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:2481-4.  www. huidziekten.nl.

7c

Slockers M, Van Laere I, Van den Muijsenbergh M. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet 2017;60(7):360-2.

8a

Van Laere I, Slockers M, Van den Muijsenbergh M. Huisarts kan dakloosheid voorkomen. Huisarts Wet 2017;60(7):363-5.

De vragen van deze kennistoets zijn gemaakt door Henk Folkers, werkzaam bij de Huisartsenopleiding Nederland. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen